Størst av alt er kjærligheten. La oss bruke den enorme kraften i det å elske, til å gi en stemme og plass til dem som trenger det. Og det er mange! -I Norge og i verden.

Hjelp oss å se verdien i alle mennesker, slik at vi slutter å se våre søstre og brødre som en byrde, basert på egenskaper, kjønn, utseende, etnisitet, antall i flokken eller andre ytre faktorer. Hjelp oss å se hverandre som en berikelse til mangfoldet, og som en viktig brikke i Guds underfundige puslespill.

Minn oss politikere på den viktige jobben vi er pliktig å gjøre for dem som trenger det mest. Slik at vi skaper et samfunn som inkluderer, støtter og verdsetter ulikheter. Der støtteordninger ikke er noe foreldrene må slite seg ut for å få, men som er en naturlig rettighet.

I India mangler det i dag 63 millioner jenter, på verdensbasis mangler over 200 millioner jenter. Fordi de ikke er ønsket. Det er et stort problem!

I Norge blir over 12000 barn valgt bort hvert år. Det er ikke et «valg», men derimot en «utfordring» vi står ovenfor. For å beskytte den uskyldige som ikke har et valg eller en stemme. Vi som er født, er beskyttet av loven. De gjør meg trist at hovedparolene i årets 8. mars-tog, ledet og framført av mødre, søstre og døtre, tar til orde for å ytterligere svekke barnets rett til liv. Abortloven er ikke truet, det er barna våre som er truet! De er truet av ny teknologi, som gjør oss i stand til å avdekke det menneskene ser på som «avvik», og der foreldre blir stilt ovenfor et helt unødvendig «valg». Og de er truet av en samfunnsnorm som stadig flytter grenser for hva som er «rett», og som diskriminerer og undergraver enkelt menneskets verdi, framfor å framelske mangfold og ulikheter.

I dag vil jeg framholde en universell parole: Kampen for barns ukrenkelige verdi.

Det lyder et manende kall til å gå

med tro - i en tid som vil kreve

Det kjempes om svake, om ufødte små

som ikke får lov til å leve

Ta vare, ta vare på livet!

Gratulerer med kvinnedagen, kjære verdenssøstre.