Det er tid for budsjett i de saltenske kommuner – og det betyr godt stoff for oss i media.

Sjelden er det så enkelt å få folk i tale. De har velbegrunnede meninger om at akkurat deres sektor må holdes utenfor kutt, må styrkes eller få holde på minst som før.

Det brukes store ord og du skal ikke være veldig vrang for å lese mye av kritikken som et angrep på lokalpolitikere som mennesker som har et elendig menneskesyn og ikke verdsetter enkeltmennesker.

Kommunale budsjetter engasjerer naturlig nok. For det er nemlig kommunen som bestemmer om du skal få ha en skole nær dine barn eller om de fra høsten av må bruke en time eller to av døgnet til å sitte på bussen – eller båten.

Og ja – allerede her vil nok enkelte partier ta til motmæle – for det er ikke den stakkars kommunen som egentlig bestemmer om nærskolen skal leve eller dø. Det er slemme-Erna og kompani i Oslo som har skylden fordi at de ikke gir lokalpolitikerne nok penger.

Uansett hvem som har ansvaret, så sitter det rådmenn og kommunedirektører og lager mer eller mindre fiktive budsjetter og kuttforslag i et forsøk på å få inn en viss økonomisk realisme i det hele.

Bare for så å se at politikerne er ganske så kreative for å finne – gjerne midlertidige løsninger – for å hindre de verste kuttene.

I Åpen linje på side 3 her i AN var det sist uke en som mente at det bare var å sparke rådmann og økonomiavdeling siden politikerne ikke hørte så mye på dem. En innringer fulgte opp med at det var politikerne som burde sparkes for sine prioriteringer - eller kommune- og fylkestingvalg som flere av oss benevner det som.

Og det er akkurat her jeg tenker at det i disse verste budsjettider hvor jeg humrer over Rødt som for tiende gang finansierer et gode ved pengene som brukes på veien som bygges til Rønvikfjellet, eller undrer meg over om min kone lyver om lønnsnivået sitt – for det er ikke måte på hvor mange titalls millioner Høyre skal spare på kommunalt ansatte, eller konstaterer at MDG er med på alle slags kommunale kutt bare de kan fortelle at de fikk gjennomslag for to hundre meter miljøvennlig sykkelvei, at Ap vil ha bagetter før lærere, og at Sp tviholder på at det er godt for barn å gå på skole med fire-fem elever, at jeg tenker at det er på tide med en stor applaus og en honnør til våre folkevalgte – takk for at dere gidder.

For hvordan ville det egentlig blitt om ingen hadde orket å være lokalpolitiker?

Riktig så ille er svaret.

For da hadde ingen kunne bestemt at vi skulle hatt skole der eller her, ingen hadde vært der for satse på et Stormen eller vannverk. Og alt mulig annet.

Så igjen kjære lokalpolitikere, både dere jeg synes er på ville veier og dere på den smale sti – takk for at dere gidder.

For sånne som meg gidder bare syte og klage.