Gå til sidens hovedinnhold

Til deg som rammes av PBL sin rå kampanje

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

PBL kjører nå en rå kampanje for å hindre at pensjon til private barnehager skal tilsvare faktiske kostnader. Foran seg skyver de små, ideelle barnehager, men i realiteten er det de kommersielle kjedene de beskytter

PBL har en liste på sine nettsider som viser at mange barnehager vil tape store summer på at pensjonstilskuddet kuttes, men flere av barnehagene som PBL viser til i sin oversikt, har de siste årene overført enorme beløp til konsernet. Det er en del som påstår at kuttet i pensjon vil kunne få alvorlige konsekvenser for drifta av de små og enkeltstående barnehagene, fordi de er underfinansiert på andre områder. De neste to årene er små barnehager skjermet fra tilpasningen av pensjonstilskuddet, og Rødt vil jobbe for helhetlige endringer i finansieringen innen endringene også påvirker små barnehager, nettopp for å unngå at regelendringene slår feil ut.

Husk at det er høyst frivillig å hente barna tidligere, barnehagen har ikke juridisk grunnlag til å stenge tidligere. Vi anbefaler å gi barnehagen beskjed om at du trenger å hente barnet ditt til vanlig tid, og ikke ønsker å delta i denne politiske aksjonen

Hvis du føler deg presset til å hente tidligere, og taper inntekt på grunn av det, går det an å forsøke å få dekket tapt arbeidsfortjeneste i etterkant, ved å rette et krav mot barnehagen. Kravet kan også rettes mot kommunen, som i neste omgang kan kreve inn fra barnehagen.

Shana Emilie Lehn, leder i Rødt Fauske

Kommentarer til denne saken