Hva tenker politikerne i Bodø kommune om at vi er i ferd med å miste mangfoldet i barnehagesektoren? Med lave fødselstall og lave tilskudd er det en kamp om tilværelsen å drive private enkeltstående barnehager i Bodø. Hver høst er det ledige barnehageplasser i alle bydelene, men disse fylles opp i løpet av året slik at det på våren er helt fullt i alle barnehagene. Det fins ingen økonomiske buffere hos de enkeltstående barnehagene til å stå imot slike perioder med ledige plasser. Det er derfor stor fare for at flere må legge ned om flertallets (KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Virke) forslag i Storberget-utvalget blir vedtatt. De private barnehagene har ikke mulighet til å drifte med de rammene som det legges opp til i forslaget.

I 2018 sysselsatte Bodøs barnehager 662 årsverk (kilde: bodo.kommune.no). Siden over halvparten av barnehageplassene er private, kan vi regne med at de ikke-kommunale barnehagene sysselsetter over 330 årsverk, de fleste kvinner. Dette er arbeidsplasser som forslaget fra utvalget nå setter i spill. Det blir svært utfordrende å rekruttere kvalifisert personale hvis potensielle søkere frykter at barnehagen er nedlagt om kort tid. Hvordan samsvarer det med visjonen om Bodø som en attraktiv by å bo i for unge mennesker?

Alle barnehagene i Bodø bidrar til et godt tilbud for barn og foreldre. De private blir inkludert i kommunens satsinger for å heve kvaliteten, og det er vårt inntrykk at også de ikke-kommunale barnehagene er ønsket i byen. De enkeltstående barnehagene er et supplement til de store aktørene, man utfyller hverandre slik at Bodø nå har et rikt og variabelt tilbud som foreldrene kan velge i.

Bodø kommune har over mange år drevet barnehagesektoren svært kostnadseffektivt. Noe som på vanlig folkemål betyr at sektoren i lengre tid har hatt dårlige økonomiske kår. Bodø har dessverre i mange år vært blant kommunene med lavest tilskudd til barnehagene. Det er derfor mange enkeltstående barnehager som bare såvidt klarer seg fra år til år. Er det politikernes intensjon å skvise disse barnehagene ut? Er det et politisk ønske at det bare skal være tre store barnehageaktører i Bodø: kommunen og to private kjeder styrt fra Østlandet?

Flere enkeltstående barnehager driver nå helt marginalt, og står i fare for å måtte legge ned. Har Bodø kommune råd til å miste mange barnehage- og arbeidsplasser? Vil vi ikke ha behov for alle nå når vi skal satse på Ny by og få ungdommen til å bli værende her?

Hvis vi skal greie det, må byens politikere kjenne sin besøkelsestid og jobbe for at partiene ikke stemmer for forslaget fra flertallet i Storberget-utvalget.