I forbindelse med forslag om kutt i budsjettene, er Skaug skole foreslått nedlagt. Dette skjærer i lærerhjertene våre. Skaug skole er en kvalitetsskole med et særdeles godt lærings-, og psykososialt miljø både for elever og voksne. Dette bekrefter resultatene våre flere år på rad, både på nasjonale prøver, elevundersøkelsene, 10- faktorundersøkelsen og på kommunens tilsynsrapporter.

I tillegg er skolen et samlingspunkt i bygda. Den bidrar til at elevene utvikler identitet og tilhørighet til sin bydel, som også er i vekst. På Skaug har vi en fantastisk læringsarena rett utenfor skoleveggene, og denne benytter vi daglig. Elevantallet har økt mye de siste årene, og det vil fortsette å øke, ettersom vi har fått kommunalt vann, som fører til økt utbygging og tilflytting til Nordsia. Skaug er Bodøs eldste skole, som fremdeles er i drift. Det har gått elever her siden 1927, og mange av de som har gått her har valgt å flytte tilbake, slik at deres barn skal få vokse opp i det samme, trygge miljøet. Deres kompetanse nyter Bodø Kommune godt av. Vi har lange og gode tradisjoner for samarbeid på tvers av alle aldre her på oppvekstsenteret. Dette fremmer et trygt oppvekstmiljø, og bidrar dermed til livsmestring og god psykisk helse blant våre barn og unge. Dette er unikt, og vil forsvinne dersom skolen flyttes.

Vi som er lærere her ute brenner for elevene våre, og vi brenner for arbeidsplassen vår. Vårt uttalte mål er å løfte hver enkelt elev så høyt som mulig, og dette mener vi at vi er gode på. Sykefraværet hos de ansatte taler for seg selv. Målet for Bodø kommune ligger på 7,5%, og når vi da kan vise til et sykefravær som ligger på 2,6% for hele oppvekstsenteret, så sier dette noe om innsatsen som vi har lagt ned for å få et godt arbeidsmiljø. Dette er vi stolte av!

Vi opplever nå at kommunen ber våre elever, og oss ansatte om å betale prisen for kommunens offensive satsninger over flere år. Vi synes det er flott at kommunen satser på innovasjon, utvikling og framtiden, men vær så snill og ikke ofre et helt lokalsamfunn på veien.