Uttalelse fra FAU og Utdanningsforbundet ved Saltstraumen skole:

I Bodø kommune er det i alles interesse å investere i skole, barns utdanning og trivsel. Vi ønsker at dagens tilbud videreføres, og ideelt sett styrkes, slik at elevene i Bodø-skolen skal oppleve et minst like godt tilbud som de har i dag. Det foreslåtte kuttet vil imidlertid medføre en reduksjon som tilsvarer omtrent 15% av lærerne på Saltstraumen skole. Færre voksne i skolen vil ha påvirkning på samtlige elever, uavhengig av læreforutsetninger og behov. Vi er fullt klar over at Bodø kommune er i krevende økonomisk situasjon, men det er bekymringsverdig at det ligger an til kutt i Bodø-skolene. Å investere i skole handler om mer enn tall i budsjettet – det handler om mennesker. Hver stilling i skolen er med på å forme hverdagen til flere av barna. Tenk på dette: Én av stillingene som fjernes kan være nettopp den læreren som bidrar til å skape mestring hos en elev som sliter sosialt eller faglig, eller det kan for eksempel være mattelæreren som gjør at nye koder knekkes. Alle vinner på investeringer i skolen. Barna vinner ved å få tettere oppfølging for å oppleve en trygg og forutsigbar skolehverdag, og på lang sikt vil vi som samfunn vinne på dette.

I skolens formålsparagraf står det at opplæringen skal fremme demokrati og vise respekt for den enkeltes meninger. Dette må ikke glemmes når denne saken skal behandles. Barn kan ikke gå til stemmeurnene, men vi må ikke glemme å høre på deres stemmer, spesielt med tanke på at barn og unge blir berørt av vedtak som fattes i bystyresalen. Debatten burde derfor ikke reduseres til å finne ut hvem som påtar seg en riktig eller feil beslutning, men å finne en løsning som er til barns beste. Vi ønsker derfor en verdig debatt der formålet burde være å ivareta barn og unge, slik at både voksne og barn kan gå med hevet hode i tiden framover. Skolen skal fortsatt jobbe for en god og trygg hverdag for barna i Bodø kommune, og vi håper at det fortsatt blir under de rammene som har vært.