Avisa Nordland har fulgt den nå 23 år gamle kvinnen siden første varetektsforlengelse høsten 2017.

Siden har hun tilbrakt dagene i fengsel eller ulike former for varetektssurrogat.

Den opprinnelige siktelsen på to forhold, er i løpet av denne tiden blitt til en seks punkter lang tiltale, for den tidligere ustraffede kvinnen.

23-åringen er psykisk syk, og har av den grunn i stor grad vært isolert fra andre innsatte.

I løpet av 200 dager i fengsel, er det registrert en lang rekke forsøk på selvskading og selvmord.

Hva gikk galt for Mia? Og hvem har egentlig ansvar for slike som henne, som for mange framstår som for syke for fengsel?

Det er spørsmål vi har stilt oss, og gjennom innsyn i journaler og intervjuer med en rekke fagpersoner og instanser i det offentlige – i tillegg til noen av de menneskene som har vært tettest på Mia siden barndommen – har vi forsøkt å finne svar.

Først og fremst handler dette prosjektet om at Mias historie skal bli hørt.

I dagene som kommer vil vi også rette et bredere søkelys på temaet fengsel og psykiatri, og en del av de spørsmål og problemstillinger historien om Mia reiser. Vi vil også forsøke å ansvarliggjøre politiske beslutningstakere.

Avisa Nordland har lagt store ressurser i graveprosjektet, som er laget i samarbeid med og støtte fra Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen.

Resultatet er blitt tidenes lengste reportasjeprodukt i AN.

Fredag ettermiddag vil historien om Mia bli publisert på an.no. Den fyller også lørdagsutgaven av Endelig Helg.

Det er journalistene Alexander Kjønsø Karlsen, Anders Bergundhaugen og Siri Gulliksen, og fotograf Tom Melby som har arbeidet med saken.

Vi håper du setter av tid til å lese Mias i historie i løpet av helga.