Gå til sidens hovedinnhold

Tiden er overmoden for en solid økning av borteboerstipendet, og det bør komme på statsbudsjettet

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Kamp mot økende ulikheter var kjernen i budskapet til samtlige partier som gjorde det godt ved høstens stortingsvalg; sosiale ulikheter og geografiske ulikheter. Budskapet ga Ap og Sp regjeringsmakt, og SV nøkkelen til å få på plass et statsbudsjett.

Kampen om det budsjettet er nettopp begynt, og blant dem som følger den med ekstra interesse er tre unge jenter fra Hamarøy som for to år siden ble tvunget til å flytte til Bodø for å fullføre sin videregående utdanning.

Det innebar en tilværelse på hybel, og oppdagelsen av at det borteboerstipendet de har krav på knapt dekker utgiftene til hybelen.

For et år siden sto de fram i AN med sin historie og påpekte at borteboerstipendet skulle vært omtrent dobbelt så høyt hvis det hadde fulgt konsumprisindeksen. At boligprisene i Bodø har steget mye mer enn gjennomsnittet gjør ikke akkurat situasjonen bedre.

ANs oppslag vakte oppsikt, og saken havnet på Stortinget der SVs utdanningspolitiske talsperson, Mona Fagerås ba kunnskapsministeren om et svar.

I sitt svar pekte Guri Melby (V) på at dette stipendet primært er et supplement til foreldrenes bidrag, og kunne ikke love å heve satsene.

Det kunne derimot SV som i sitt alternative budsjett satte av 120 millioner til en økning av stipendet. Det har SV også gjort i sitt budsjettforslag for 2022, selv om summen der er satt ned til 50 millioner.

Det er å håpe dette ikke innebærer at partiet vil nedprioritere kravet om økt borteboerstipend i sine forhandlinger med regjeringen. Den har nemlig ikke funnet plass til dette i sitt budsjettforslag, men bør absolutt kunne gi SV gjennomslag her.

For det lave borteboerstipendet for ungdom fra bygda er faktisk et solid bidrag til å øke ulikhetene her i landet, både geografisk og sosialt.

Dette er ikke minst en viktig sak for Nordland, et fylke med store avstander og spredt bosetting. Men også et fylke der stram økonomi har ført til nedlegging av en rekke linjer i distriktene, samt et stort frafall i den videregående skolen generelt.

Mye av det siste skyldes utvilsomt det høye antall ungdom i Nordland som tvinges til å utdanne seg langt hjemmefra.

Men en økning av borteboerstipendet vil gagne ungdom over hele landet, og det norske samfunn som hele. For det å investere i utdanning for ungdom er den viktigste investering vi kan gjøre, og borteboerstipendet kan bety forskjellen på å få en utdannelse og ikke for mange unge mennesker.

Særlig de som ikke bor i store byer og tettsteder.

Tiden er derfor overmoden for en solid økning av borteboerstipendet, og nå har SV og regjeringen faktisk en mulighet til å gjøre noe med det.

Det vil være i tråd med egne valgløfter, løfter som ga dem valgseieren.

Kommentarer til denne saken