Det er krig i Europa, det er viktigere nå en det har vært noen gang før, å ha et tett og nært samarbeid med kontinentet vi tilhører. EU har nå en viktigere rolle enn noen gang før, ikke bare økonomisk, men også som en stabiliserende aktør i et uoversiktlig verdensbilde. Vi har et Russland som er mer aggressivt en vi har sett de på lenge, og et Kina som bare blir større og skumlere for hver dag som går. Vi må gå inn som et samlet Europa for å forhindre at disse landene skal få mer makt.

Nå er det 28 år siden forrige EU avstemning. Verden og Europa har forandret seg. Vi må nå starte prosessen for å få være med å bestemme Europas retning inn i ei uviss framtid.

I dag opplever vi at Russland vil ekspandere og derfor går inn i land militært for å få litt mer areal å danse på.

EU har en avskrekkende effekt på Russland. Putin vet at selv om EU ikke er en militær allianse, så vil EU-landene verne om hverandre. EU og NATO har også et nært og godt samarbeid. Nå som Finland er blitt med i NATO og Sverige er på vei inn, så kommer EU til å ha enda mer innflytelse på NATO. Da er det viktig å sikre seg stemmerett i alle ledd.

Vi trenger stemmerett i alle ledd. Norge er ikke tjent med å sitte på gangen og se på at vedtakene besluttes. Det blir direkte udemokratisk for Norge og ikke ha stemmerett i et organ, som har delvis overbestemmelse over Norge igjennom EØS avtalen.

EU består av 27 medlemsland og disse landene representerer til sammen ca. 450 millioner mennesker. Kan det virkelig være slik at vi, i lille Norge, har skjønt noe 450 millioner europeere ikke forstår?

For å løse klimakrisen må vi ha samarbeid og felles løsninger. Klimakrisen løser seg ikke av seg selv og vi løser den ikke alene. Derfor er vi avhengig av et EU som vi kan samarbeide med. Norge med sine naturresurser vil være tjent med å kunne påvirke EU sin klimapolitikk.

Det samme gjelder også de fleste andre avgjørelser som fattes i Brüssel. Nå har vi har ikke stemmerett og vår mening betyr lite i EU sammenheng. Vi får lite påvirkning gjennom EØS avtalen.

Jeg, som ung, i den usikre tiden vi lever i nå, krever å få muligheten til å si min menig om EU medlemskap. De som hadde mulighet til å stemme ved forrige EU avstemning er snart i en alder der de er berettiget til honnørbillett på bussen.

Konklusjonen er at i tiden som kommer, med de utfordringer som venter oss, vil et overordnet, forpliktene samarbeid i Europa være langt bedre enn nasjonal alenegang.