Ja, det blåser på toppene, men man trenger ikke bli politiske værhaner av den grunn. Neste uke samles fylkestinget i Nordland fylkesting i Mo i Rana og der opplever man fra tid til annen at det blåser opp til frisk bris. En av sakene som har engasjert Nordlendingene den senere tid, er hva fylkespolitikerne skal mene om Helse Nords strategi for prehospitale tjenester. Vi erkjenner gjerne at det er få saker på den politiske dagsorden som kan skape mer temperatur enn avgjørelser knyttet til sykehus og akuttberedskap. Kanskje fordi dette er helt sentrale nøkkelfunksjoner man trenger i et velfungerende samfunn, og fordi vi som valgte ombud for folket er ansvarlige for å se til at det er likeverdighet i tilgang på spesialisthelsetjenester og akuttberedskap.

Fylkesrådet i Nordland har i sitt forslag til høringsuttalelse valgt å understreke Helse Nords ansvar for å sørge for en likeverdig spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge. Fylkesrådet gir uttrykk for at dagens plassering av ambulansehelikoptre gjør at befolkningen i Nordland nord for Saltfjellet har et vesentlig svakere tilbud enn resten av landsdelen. Fylkesrådet ber derfor om at fokus i prosessen med lokalisering av ambulansehelikopter endres med mål om å gi nettopp denne delen av befolkningen et bedre akuttilbud og poengterer at plassering av ambulansehelikopter i Vesterålen/Lofoten vil bidra til nettopp dette.

Dette er ei helt korrekt, og viktig presisering fra fylkesrådet i Nordland. Som nevnt innledningsvis skaper helsepolitiske avgjørelser stort engasjement, og vi vil derfor berømme fylkesrådet i Nordland for at de har valgt å ta det nødvendige standpunktet rundt plassering av base for ambulansehelikopter i midtre Hålogaland. En modig avgjørelse som tar ansvar for beredskapen og likeverdig tilgang på hjelp og helsetjenester i befolkningen når en krise inntreffer. Nå håper vi at resten av fylkestinget i Nordland stiller seg bak fylkesrådets anbefaling om plassering av helikopterbase. En baseplassering som kan sikre at Lofoten- og Vesterålens befolkning endelig får lik tilgang på helsetjenester og akuttberedskap som øvrige deler av regionen midtre-Hålogaland.