Skuffelsen over at E6 i Sørfold ble vraket i regjeringen i forslaget til statsbudsjettet har på ingen måte lagt seg. Det er fullt ut forståelig.

I statsbudsjettet for 2022 ble det satt av midler til forberedende arbeid for å sikre at flere prosjekter i Nasjonal transportplan for 2022-2033 kunne bli klare for rask anleggsstart. E6 gjennom Sørfold var et av tre veiprosjekter i landet som ble definert som gryteklare for oppstart. Det skapte forhåpninger.

Trafikkflyten på "skrekkveien" mellom Fauske og Bognes blir stadig forstyrret av uhell, ulykker og andre årsaker som fører til hyppige stengninger. Avisa Nordland har dokumentert at veien som følge av trafikale utfordringer har vært stengt hele 55 ganger i en time eller mer i perioden 1. januar 2018 til 12. oktober 2021. Ettersom det ikke finnes alternativer betyr det at Norge har vært delt like mange ganger.

For at regjeringens forslag til neste års statsbudsjett skal få flertall må SV være med på laget. Torsdag varslet stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) at partiet ønsker omkamp om den utsatte veistrekningen. Til NRK sier hun at partiet kommer til å kreve at regjeringen prioriterer annerledes. Hun kritiserer regjeringen for å bevilge penger til motorveiprosjekter i Vestland og Ringsaker, men setter prosjekter som handler om trafikksikkerhet på vent.

Da statsminister Jonas Gahr Støre var i Bodø før helgen ble han konfrontert med avgjørelsen om å droppe E6 gjennom Sørfold, en vei som omtales som krøttersti med tunneler som ligner gruvesjakter. I samtale med AN fikk han også se en fersk video som yrkessjåfør Kai Dypvik delte fra Aspfjordtunnelen. Den dokumenterer det alle som ferdes på strekningen vet: At større kjøretøyer og vanlige biler må stanse helt opp for å passere hverandre.

Statsministeren skylder på krigen i Ukraina og dens økonomiske konsekvenser. Hans eneste svar er å oppfordre bilistene til å kjøre forsiktig og selv ta ansvar for liv og last. Utsagnet er på grensen til provoserende for de mange som har den trafikkfarlige strekningen som arbeidsplass og ferdselsåre.

Støre forteller at regjeringen skal lytte til hva SV har å si. Samtidig utfordrer han SV til å vise hvordan de skal få plass til E6 i Sørfold på et stramt statsbudsjett.

Reaksjonen fra SV er legitim. Faktum er at dagens E6 ikke tilfredsstiller nasjonale eller internasjonale krav til sikkerhet. EU godkjenner heller ikke dagens tunneler. Veiene er for smale, svingene for mange og stigningene for bratte. En tunnelbrann i Sørfold står på Statsforvalterens liste over fryktede skrekkscenarier i Nordland. Vi hilser forslaget fra SV velkommen. Etter en serie utsettelser er tida overmoden for å stille krav om at det endelig må skje noe med den livsfarlige strekningen.