Gå til sidens hovedinnhold

Tid for selvkritikk

Artikkelen er over 1 år gammel

AN på lederplass

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det har vært flere varslingssaker innen helse- og omsorg i Bodø kommune, med til dels alvorlig innhold. Tirsdag presenterte Salten kommunerevisjon sin rapport for kontrollkomiteen om hvordan Bodø kommune har behandlet disse sakene. Rapporten setter HR-avdelingen og ledelsen i Bodø kommune et lite flatterende lys.

Rapporten er knusende i sin kritikk: Bodø kommunes HR-kontor følger i liten grad opp varslingssaker i henhold til gjeldende retningslinjer. Det samme gjelder drøfting av endring i stillinger og arbeidsoppgaver, og oppfølging av kontrakter. Dette er alvorlig. Spesielt merker vi oss at varsler ikke følges opp slik regelverket sier. I rapporten pekes det på at kommunen bruker altfor lang tid på å saksbehandle sakene, noe som kan oppfattes som en gjengjeldelse og «hevnaksjon» mot varsleren. Dette er helt uakseptabelt. Enhver varsler skal behandles med respekt og ethvert varsel skal tas seriøst. Her må kommuneledelsen øyeblikkelig legge om praksis.

Vi er også mildt sagt forbauset over rådmannens reaksjon i kontrollutvalget. En tydelig opprørt rådmann uttalte blant annet at rapporten er gjennomsyret av at man skal høre på varslere. Rådmannen hevder også at rapporten halter kraftig, at den er full av udokumenterte påstander, og mener at administrasjonen har orden i sysakene. Med en slik holdning fra øverste administrative leder, er det særdeles vanskelig og krevende å være varsler i Bodø kommune.

Rådmannen bør roe seg kraftig ned. Selvfølgelig skal alle varsler tas alvorlig. Det kan godt hende at det ikke er hold i enkelte av dem, men det er rådmannens og HR-avdelingens plikt å undersøke påstandene i ethvert varsel, for å avdekke om forholdet det varsles om skal følges opp, eller om varselet kan legges til side. Det har administrasjonen åpenbart ikke gjort i enkelte tilfeller, ettersom rapporten påpeker den uforholdsmessige lange saksbehandlingstiden.

Rapporten peker også på åtte punkter der Bodø kommune kan forbedre behandlingen av varsler og kontrakter. Blant annet pekes det på rutiner for å ivareta habilitet i varslingssaker på alle nivåer i organisasjonen, og at rådmannen må iverksette tiltak for å sikre at varslere ikke blir utsatt for ugunstig behandling som kan oppfattes som en reaksjon på at det er blitt varslet. Punktet sier alt om hvordan den øverste ledelsen har behandlet varslene, og de som har varslet.

Det er altså rom for forbedringer. Det bør rådmannen merke seg. Dette er åpenbart tiden for selvkritikk, i stedet for selvrettferdig furting.

Kommentarer til denne saken