Gå til sidens hovedinnhold

Tid for ny «søringkarantene»

En ny «søringkarantene» vil være ett mulig redskap for å hindre at smitten spres videre fra Oslo-området.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Kravet om at den såkalte «søringkarantenen» bør gjeninnføres har dukket opp etter det nye, store smitteutbruddet i Oslo-regionen. Lokalt er det innført total nedstenging av samfunnet, på flere områder strengere enn i mars.

Smitten synes da også å være under kontroll, men det kan fort endres. Dette dreier seg dessuten om den nye, engelske mutasjonen som man mener er mer smittsom enn det opprinnelige viruset.

Den kan også være mer dødelig, men her hersker det tvil. Virus muteres sjelden mer farlige, da det demper sjansen for å videreføres.

Dette betyr at Norge er inne i en ny fase når det gjelder smittebekjempelse, og i en slik situasjon bør man kunne se på alle tiltak som er effektive og ikke for inngripende – inkluderte en ny «søringkarantene».

Dette tiltaket viste seg i fjor å ha relativt stor effekt, og etter en viss justering kunne det gjennomføres uten at for mye ble ødelagt for det lokale næringsliv.

Det eksisterer allerede strenge regler for den store mengden utenlandske arbeidere som kommer for å jobbe i Nordland de kommende måneder, med både testing og karantene.

Mange av disse kommer fra såkalte røde land og det bør ikke være noen prinsipiell forskjell på innføre samme karanteneregler fra røde områder som fra røde land.

Det er allerede lagt nye, strenge restriksjoner på reiser, kun såkalte «nødvendige reiser» skal foretas. Det begrenser reisene såpass mye at en karantene ved hjemkomst ikke vil være et for inngripende tiltak.

Men Oslo er landets sentrale trafikknutepunkt, og et stort flertall av reisene som består vil gå til og fra byen. Da er det et paradoks at de som må foreta denne type reiser, som altså anses å være svært smittefarlige, fritt skal kunne komme tilbake uten å måtte testes eller ta tid i karantene.

Faren for at de bringer med seg smitte er overhengende. Vi vet at det allerede har skjedd i Bodø, og sjansen for at det får store konsekvenser har økt kraftig med den nye, mer smittefarlige varianten av viruset.

Smittevern er alltid en balansegang mellom flere hensyn. Hva som vektlegges tyngst vil i stor grad avhenge av hvor alvorlig smittesituasjonen er. Den igjen vil ofte variere fra sted til sted. Det krever fleksible regler og evnen til omstilling.

Det er derfor ikke nødvendigvis behov for noen langvarig karantene for reisende fra Oslo-området. Forhåpentligvis kommer ikke smitten ut av kontroll, og man får snart mer og bedre kunnskap om det muterte viruset.

Da kan man etter hvert lette på reiserestriksjonene, men slik situasjonen er akkurat nå vil en ny karantene være ett redskap for å hindre at smitten spres til områder som hittil ikke har vært hardt rammet.

Kommentarer til denne saken