Koronastengte grenser har gitt ekstra skatte- og avgiftsmilliarder i statskassa. Vinmonopolets økte salg i 2020 vil gi staten ca. 4,5 milliarder kroner ekstra sammenlignet med et normalår. Uten at alkoholforbruket har økt. Et tydeligere bevis på at tiden er inne for å kutte ut taxfree er vanskelig å tenke seg.

Nordmenn drikker ikke mer enn før. Likevel har koronapandemien ført til en historisk situasjon for Vinmonopolet. Forskjellen på i år og tidligere år er at vi kjøper nesten alt i Norge. Salgsveksten til Vinmonopolet tilsvarer nesten nøyaktig antallet liter alkohol nordmenn handler over grensen eller på taxfree på flyplassene i et normalår.

Taxfree-ordningen har blitt en ordning full av paradokser. På den ene siden ønsker helsemyndighetene at vårt alkoholkonsum skal reduseres. På den annen side blir de som reiser premiert med lave priser på blant annet alkoholholdige varer, når de kommer fra utenlandsreiser.

Ingen overbevisende argumenter

Det finnes ingen overbevisende argumenter for å beholde taxfree. Ja, avgiftsfritt salg av alkohol, tobakk og søtsaker til nordmenn på utenlandsreise er hyggelig for den som er på reise. Men det er ikke argument godt nok for å beholde en ordning som bidrar til klimaskader, svekket folkehelse og tapte inntekter til staten.

Så hva med finansiering av distrikts flyplasser? Omkvedet lyder: Taxfree bidrar til å sikre leieinntekter som gjør at Avinor kan holde liv i «ulønnsomme» distriktsflyplasser. Men mens driftsunderskuddet ved flyplassene er på litt over en milliard kroner, taper staten minst tre ganger så mye på at alkohol og tobakk selges avgiftsfritt på flyplassene i stedet for med normale avgifter. Får staten disse inntektene, kan «ulønnsomme» flyplasser finansieres over statsbudsjettet. Derved slipper vi at store inntekter fra taxfree havner i lommene på de utenlandske eierne av taxfree-selskapene.

Som VG skrev på lederplass 1. september: «Ved å avvikle taxfree-ordningen og finansiere flyplassene direkte over statsbudsjettet, kunne finansministeren fortsatt sitte igjen med noen milliarder til å harmonisere avgiftsnivået mellom Norge og Sverige. Foruten å styrke Vinmonopolet, redusere handelslekkasjen østover og sikre arbeidsplasser i detalj- og dagligvarehandelen her hjemme, ville det også innebære en miljøgevinst.»

Subsidier til klimafiendtlig flytrafikk

Det er et paradoks at flytrafikken som skader klimaet, og overhodet ikke bidrar til Paris-avtalen, skal subsidieres gjennom økt konsum av sukker, tobakk og alkohol. Tre av de største folkehelseutfordringene globalt, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Staten bør gå foran og være en initiativtaker og inspirasjonskilde til bærekraftige løsninger; ikke legge til rette for økte klimagassutslipp og svekket folkehelse.

4,5 milliarder ekstra i statskassa i år

Nå ser vi tydelig hvor store inntekter staten går glipp av på grunn av taxfree og grensehandelslekkasje: Normalt betaler Vinmonopolet rundt 11 milliarder til staten i avgifter (alkoholavgift, moms og annet). Vinmonopolet regner med å øke dette med 4,5 milliarder, til 15,5 milliarder i år. Det er hva tilnærmet monopol for Vinmonopolet betyr for statskassa.

Alkohol er skadelig. Vi skal derfor selvsagt ha en ansvarlig avgiftspolitikk på alkohol. Høye avgifter bidrar til begrenset salg. Men når avgiftene bare har økt hos oss, og stått urørt i Sverige, blir grensehandelslekkasjen for stor. Både skattekroner og mulige arbeidsplasser i Norge går tapt.

Tiden er inne

Politikerne på Stortinget har heldigvis også fått med seg dette. Avgiftene kuttes litt, og stadig flere mener at det er nødvendig å gjøre noe med taxfree, en ordning som hvert år snyter statskassa for store inntekter.

Det er ikke noe å vente med. Tiden er overmoden for å avvikle taxfree-ordningen.