Et nytt varslingssystem for rein er under utprøving på E6 på Saltfjellet. Det skriver NRK Nordland.

Skulle det befinne seg reinsdyr mindre enn 150 meter fra veien, vil blinkende lys på toppen av veistikkene varsle bilister.

En av dem som skal teste ut systemet er reineier Per Ole Oskal. Ved å ta på reinsdyrene sine et slags halsbånd med en sender kan det gjøre at færre rein blir påkjørt.

– Det kan bli veldig bra, hvis det fungerer sånn som vi håper det skal gjøre, sier Oskal til NRK Nordland.

Det er på Nordlandsbanen det blir påkjørt flest rein. I en statistikk fra Bane NOR, kommer det fram at det har vært en reduksjon fra 566 drepte tamrein i 2017 til 350 i 2018.

Det er en nedgang på rundt 40 prosent fra 2017, som var ett av årene med høyest antall drepte tamrein. Forsker Inger Hansen ved Norsk institutt for bioøkonomi sier til NRK at det ligger potensial i å tilpasse jernbanen på sikt, slik at det også her blir tryggere for rein.

LES OGSÅ: Færre reinpåkjørsler i 2018

Men reinsdyr som oppholder seg nært E6 er også utsatt for uhell. Derfor setter Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) og Universitetet i Umeå (Umu), ut rundt 40 veistikker med mottakere og lys som blinker når ett eller flere reinsdyr er i nærheten, skriver NRK Nordland videre. 

Utprøvingen på Saltfjellet blir en slags finale hvor Nibio og Umu instrumenterer flere hundre rein med en sender.

Går alt etter planen vil varslingssystemet være plassert på utsatte veier i Nordland innen ett til to år.