Europeisk kulturhovedstad blir en merkestein for alle som vil virke i den. Fra fjord, fjell og hav. Når Europa opplever oss i 2024, kan nordlendinger bidra med fortellinger om hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvor vi vil. Som en av vardene bygget på natur, kunst og kultur, ligger Nordland nasjonalparksenter. Midt i ferdselsåren øst, vest, nord og sør. Midt i Sapmi. Ved Polarsirkelen, som markerer inngangen til et hardt presset Arktis, hvor isen smelter og et Sibir som brenner.

Når vi over Saltenlandet uttrykker oss i form av guiding, litteratur, musikk, kunst, joik eller rap forteller dette ofte om den naturen vi ferdes i og som inspirerer oss. Fjell som Solvågtinden, Keiservarden, villmark som Rago og Junkerdal, havstykket Vestfjorden, fjellvann som Kvitberg og Gåsvatnan, offersteder som Sjursteinen og Straitis. Referansene er mange og vi søker dem. Summen av denne urkraften finnes i Bodø2024.

I en pandemitid hvor vaner og verdier har skiftet rytme, er naturen blitt et enda mer opplagt sted å oppsøke. Fortellingene og formidlingen vår hentes fra natur. Per Adde, en av kunstnerne fra våre vegger, hadde en dragning mot nord da han startet sin lange kanoferd fra Gøteborg i 1947: «Den uendelige variasjonen i naturens former og farger, rikdommen av liv og bevegelse, gir meg viktige impulser». Adde kaller naturen en katalysator «der jeg prøver å formulere mine erfaringer og min livsfølelse i bild».

Nasjonalparker betyr vern av store, sammenhengende områder. Mange meninger finnes om hvordan vi skal bruke dem. Nasjonalparksenteret skaper møteplasser for meningsutveksling med stor takhøyde og opplevelser. Vandrere, scooterkjørere, reindriftsamer og utenlandske turoperatører kan gjeste vår varde for å hente informasjon, inspirasjon og holde dialogen levende.

Nasjonalparksenteret har definert seg inn i Bodø2024 og vil være en arena for å fortelle Europa om det mangfold av stemmer som finnes her. Fortellingene våre står i kø og vi gleder oss til å løfte dem fram. Nordland Teater og Nasjonalparksentret vil formidle den mørke historien om fangeleirene langs den i dag pulserende Nordlandsbanen, hver på vår måte. Saltfjellet og Kjemåfossen bærer spor av grusomheter, men også rørende bevis på vennskap mellom krigsfangene og lokalbefolkningen. Og om kunst som ble skapt i det uhyggelige.

Arcticulation, tema for Bodø2024 forplikter og kan bli et begrep uten filter av glansbilder på Instagram. Rovdyrproblematikk, mineralutvinning, vindmølleparker, oppdrettsnæring befolkningsfrafall og transportnett. Hvilken framtid vil vi skape? Hvor bevisste er vi som lever her og eier arealene? Sammen skal vi feire Bodø2024 med opplevelser som viser hvordan våre utmarksområder i en europeisk sammenheng i all sin dynamikk er uerstattelig. Nye generasjoner vil motiveres til å bruke sin kunnskap og utvikle levende samfunn inn i en økologisk økonomi.

Ny utstilling står ferdig for våre gjester i Bodø2024, der vi åpner opp og viser vei inn til Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Rago, Láhko og Sjunkhatten nasjonalparker, under fanen godt vern er lik aktiv bruk. Vi tar bort forestillingen om at nasjonalparker er «for de spesielt interesserte». Et spekter fra dyreliv, fauna til samisk samspill med lokalbefolkning vil by på spennende kunnskap, ny innsikt og stolthet for vår fortid, nåtid og framtid. Frem til da, byr vi på smakebiter fra vår felles fortelling.

Sapmis internasjonalt kjente kunstner Britta Marakatt-Labba gjester oss, med konsert av Georg Buljo nå i august. Kulturtradisjoner får nytt liv gjennom Slåttedag for familien og Skitt jakt! - en møteplass for lidenskapelige jegere, som inviterer til dialog.

Nordland nasjonalparksenter søker aktivt samarbeid og vil bidra til de varige avtrykkene i Bodø2024. Hva med Skogbading, Geopoetisk vandring, Møte med samisk kultur i torvgamme, Min nasjonalpark skole og barnehage, Flaggermus-safari, Lek og læring med geologi, Samisk gjestebud, I Sommerfelts fotspor og duoddji?

En varde bygges stein for stein av de som ferdes og peker ut retningen frem til målet. Ved oppmåling av Norge ble varder også brukt som siktmerke. Nordland Nasjonalparksenter, varden ved foten av Norges nest største nasjonalpark Saltfjellet-Svartisen, utgjør et tydelig siktmerke under Bodø2024.

Bodø2024 har spennende og krevende oppgaver i vente når kartet til den europeiske kulturhovedstaden skal tegnes. Tenn vardene!