Jeg var på orienteringsmøtet om nye omsorgsboliger og helsebygg i forrige uke og bet meg merke i en del ting som ble sagt og ikke minst avgjørelser som det kan virke som allerede er tatt.

Møtet åpnet med å vise to grafer. For dem som ikke har sett disse så viser begge grafene at i løpet av de neste 10 årene så kommer vi til å få ganske store problemer med å holde antallet «unge» innbygger oppe i forhold til antallet «gamle» innbygger. Med andre ord, antall pleiende hender i Hamarøy vil falle dramatisk i forhold til antall pleietrengende hender framover. Så ble ikke dette nevnt noe mer om dette denne kvelden. Istedenfor er det neste som blir fortalt at det allerede er bestemt at det skal bygges 40 nye omsorgsboliger fordelt mellom Oppeid og Drag før det deretter gås videre til å fortelle om at det er store ting på gang mtp å utrede behov, funksjoner og plassering av ett nytt helsehus i kommunen. Tenk litt på dette. Det blir altså på et informasjonsmøte hvor det i innkallelsen står at det ønskes innspill fra innbyggerne, fortalt at den ene av to saker som overhode har noe som helst mulighet for å faktisk bli gjennomført allerede er bestemt og bestilt. Før det da altså ønskes innspill om ett nærmest umulig prosjekt som aldri kommer til- eller bør gjennomføres sånn som situasjonen i kommunen er nå. Det er ikke greit! Flertallet av dem som kom med innspill på møtet tok opp nettopp dette. Hvem er spurt? Hvem er involvert utenom den nedsatte styringsgruppa? Og hvorfor kalles inn til møter i det hele tatt dersom bestemmelser bare skal gjøres «vilkårlig» uansett? Revurder disse avgjørelsene! Og nei, jeg sier ikke at ikke denne løsningen ikke kan bli det endelige, men hør nå først med dem som skal jobbe der. Og ikke minst med dem som skal flytte inn der om noen år.

Når det gjelder prosjekt helsehus bør det være veldig åpenbart for de aller fleste nå at ETT helsehus ikke kommer til å gjøre noen fornøyde. Nå er det tross alt det vi på mange måter allerede har i dag, og det virker ikke som om det er godt nok. Verken for dem som jobber der eller oss brukere av det. Ingen virker fornøyde. Det er faktisk talt en direkte årsak til legesituasjonen vi sliter med for tiden, hvor to leger tok med seg barna sine å dro fra Hamarøy. Denne familien har jo nå dratt, så da lurer jeg på om disse fire da allerede er fjernet fra grafene som ble vist i starten av møtet? Det vet ikke jeg, men hvis grafene er rett så kan det for så vidt være det samme. Da går det jo bare en vei uansett. Dersom man ikke klarer å gjøre noe med den trenden så klart.

Nå vet ikke jeg hva Soria Moria er på lulesamisk, men det vil iallfall være ett passende navn på «prosjekt nytt helsehus». Det virker totalt uoppnåelig, for tiden helt unødvendig. Bruk heller tiden og ikke minst pengene som ellers skulle gått til Norconsult og andre aktører til denne forstyrrelsen av ett prosjekt på å skape bolyst i kommunen. Med andre ord, bruk tiden og pengene på å gjøre noe med grafene som ble vist! Få flere folk til å ha lyst til å flytte til og bo i Hamarøy! Dette tror jeg gjøres best med samarbeid om å få til den ene gode løsningen istedenfor å enes om at det er bedre at ingen er helt fornøyd, bare så lenge Drag og Oppeid får litt hver.

Videre vil jeg ta opp dette med at det eneste på møtet som faktisk har en mulighet til å bli gjennomført, allerede er «bestemt og vedtatt». Jeg håper virkelig ikke dette blir en vane!

Vi har, som ett eksempel, omsorgsboliger her i Ulvsvåg, samt en felles stue/oppholdsrom med alle fasiliteter som ligger midt mellom disse. Disse er nylig pusset opp, både innvendig og utvendig. Nabotomta, som ligger i umiddelbar nærhet til disse, er nær dobbelt så stor som eiendommen dagens boliger ligger på. Tomta og området er tørt, flat og fint, og på alle måter klar til å bygges på. I tillegg er det faktisk kommunen som eier denne. Hvorfor er ikke denne vurdert for å bygge nye topp moderne omsorgsboliger på? Vet Norconsult i det hele tatt om denne? Eller er som vanlig ikke Ulvsvåg eller andre bygder bortsett fra Oppeid og Drag nevnt med ett eneste ord? Det finnes jo slike omsorgsboliger i flere andre bygder her i nye Hamarøy fra før av, bl.a. på Storjord. Det må da ha vært grunner til at disse ble bygget i sin tid. Hvorfor ikke supplere også her dersom tanken uansett skal være at slike tiltak skal være fordelt på flere steder uansett? Det ble sagt på møtet at det skal bygges 20 boliger på Oppeid, og 20 boliger på Drag og det er allerede bestemt og sånn er det. Norconsult og kommunen vet bare ikke enda nøyaktig hvor disse bør ligge. Det er med andre ord allerede tatt en ganske stor og viktig avgjørelse uten at den er ferdig gjennomtenkt? Hvordan er dette mulig? Igjen så er det altså gjort TO halvgode/dårlige avgjørelser istedenfor EN bra en. Og dette før de i det hele tatt er gjennomtenkt og lagt ut for offentlige innspill? Hvorfor? Jeg tror det fleste av oss vet svaret. Det virker som om det ikke er så nøye om løsningen som bestemmes er den beste, så lenge Oppeid ikke går glipp av nyutviklingen. Som igjen betyr at Drag heller i hvert fall ikke skal gå glipp av noe! Jeg sier ikke at alle 40 boligene bør legges til Ulvsvåg, eller Storjord. Jeg sier at hele opplegget må tenkes nøye gjennom før avgjørelser tas.

Dette er på ingen måte sutring for at vi i Ulvsvåg ikke får en del av kaka. Det er fremdeles ikke så nøye for min del som innbygger i Ulvsvåg hvor det ene eller det andre av utvikling blir bestemt plassert. Så lenge det skjer utvikling! Som igjen skaper bo lyst og tilflytning framfor fraflytning. Vi her i midten ligger like nært alle tettstedene i kommunen uansett hvor nye prosjekter bygges.

Men jeg vil oppfordre kommunen, og Norconsult for så vidt, til å se over tomt 9/106 å få bygget flere boliger på tomtene de sitter på her i Ulvsvåg dersom det ikke blir bygget noen kommunale boliger der. For det er her i Ulvsvåg familiene hvor den ene jobber her og den andre jobber der vil bo best, så lenge det fortsettes å legges opp til at absolutt alt av ny utvikling skal deles opp framover. Så fremst de ikke pakker sakene sine å drar så klart.

Les også

Jeg håper at «kranglingen» mellom Oppeid og Drag ikke gjør slik at all utvikling stopper og ingenting blir bygget