På ettermiddagen torsdag 31. oktober inviterer Sannhets- og forsoningskommisjonen sammen med Hamarøy bibliotek til en kveld om fornorskingens konsekvenser.

Anne Kalstad Mikkelsen er medlem i Sannhets- og forsoningskommisjonen. Hun vil fortelle om hvorfor og hvordan kommisjonen gransker fornorskningspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner.

- Det er viktig for oss som kommisjon å møte folk for å høre hva de har å fortelle. Jeg håper at mange møter opp. Fornorskningspolitikken angår ikke bare den samiske, kvenske og norskfinske befolkningen, men oss alle, også majoritetsbefolkningen, sier kommisjonsmedlem Anne Kalstad Mikkelsen.

Flere hamaøyværinger er invitert for å fortelle om sine opplevelser av fornorsking og forsoning. Samtalen er åpen og alle som er til stede kan delta.