Telenor-Bjørn bet seg spesielt merke i to steder: - Sammen med Bodø kommune må vi finne en løsning