Hver tredje nordmann tror at muslimer vil overta Europa viser en rapport fra Holocaustsenteret som kom ut i 2017. Dette er tankegods som gjerningsmannen bak angrepet på al-Noor moskeen i Bærum tidligere i år, så vel som gjerningsmannen bak terrorangrepene 22 juli 2011 var inspirert av.

Eurabia-teorien, og den beslektede teorien om The Grand Replacement (2012) som ble gitt ut av franskmannen Renaud Camus ett år etter Behring Breiviks udåder, er eksempler på konspirasjonsteorier som har fått økende oppslutning i befolkningen.

Utdanningsnytt.no hevder i en artikkel publisert i januar 2019 at fiendebilder og konspirasjonsteorier nå også har nådd svenske klasserom. Å kunne identifisere potensielle soloterrorister tidlig er derfor et sentralt tema ikke bare for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i forhold til kontraterrorisme, men blir i sin konsekvens også et viktig tema for skolen som utdanningsinstitusjon og danningsarena.

Samtidig opplever vi i Norge stadig mer rasisme og hatytringer. I en rapport til den norske regjering fra FNs rasediskrimineringskommisjon (CERD), datert januar 2019, uttrykkes blant annet bekymring over at rasistiske og nynazistiske organisasjoner i Norge er blitt mer synlige i sosiale medier og demonstrasjoner, og at man i for liten grad fordømmer rasistiske og hatefulle ytringer fra offentlige personer, herunder inkludert politikere selv. I den anledning kommer kommisjonen med flere anbefalinger, blant annet å utarbeide klare retningslinjer for politikere angående hatefulle ytringer på sosiale medier.

"Grensene mellom hva som anses som berettiget kritikk og hva som er hets er hårfine.

Men hva kan defineres som rasistiske og hatefulle ytringer? Er det uproblematisk at FrP leder Siv Jensen benytter begrep som «snikislamisering» som karakteristikk av enkelte muslimske kvinners valg om å ikke ta kronprinsen i hånden under et moskebesøk nylig? Ifølge Jensen selv er det. Hva med å være kritiske til enkelte muslimers holdninger til likestilling og homofili? Er det mulig, uten å bli beskyldt for å spre muslimhat? Og hva med forbud mot niqab?

Grensene mellom hva som anses som berettiget kritikk og hva som er hets er hårfine, noe attentatet på satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris 2015 kan sies å være et eksempel på. Det Jensen ser på som ytringsfrihet og legitim kritikk av islam, kaller Venstres Abid Raja for brun propaganda.

En annen vanskelig avveining er å skille mellom individer som har en uskyldig fascinasjon til konspirasjonsteorier og individer som utvikler et ekstremistisk tankegods. En ting er å identifisere ekstremister i tide, noe annet er å forebygge og forhindre rasisme og terrorhandlinger. Her stiller skolen i en særklasse. I henhold til formålsparagraf § 1-1, ledd fire, skal skolens opplæring blant annet gi innsikt i kulturelt mangfold og utøve respekt for den enkeltes overbevisning.

I tillegg skal opplæringen fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte. Ingen enkelt øvelse i dagens mangfoldige klasserom. I Fagfornyelsen, ny overordnet del, punkt 1.2 om Identitet og kulturelt mangfold tydeliggjøres danningsoppdraget ytterligere: Skolen skal støtte utviklingen av den enkeltes identitet, gjøre elevene trygge på eget ståsted, samtidig som den skal formidle felles verdier som trengs for å møte og delta i mangfoldet, og åpne dører mot verden og framtiden. Å kunne lære elevene forskjellen mellom konspirasjonsteorier og kritisk tenkning og kildekritikk blir slik både et mål og virkemiddel.

Et viktig forebyggende tiltak kan være å gjøre skolene til Dembra-skole (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme). Prosjektet som er i regi av HL-senteret og finansiert av Utdanningsdepartementet er et tilbud om kompetanseheving for skoler for forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Det er også utviklet et eget program for kompetanseheving av lærerutdanningen.

Det søkes i disse dager etter nye deltakere til begge disse programmene. I en tid hvor en handlingsplan mot muslimhat skal stables på beina av en regjering som ser ut til å ha mer enn nok med å feie for egen dør, og konspirasjonsteoriene er i ferd med å nå også norske skoler synes det derfor som en god idé å oppfordre og utfordre skolene i Bodø og lærerutdanningen på Nord universitet til å skynde seg å søke.