Gå til sidens hovedinnhold

Tar ikke vare på barna!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Uttalelse i forbindelse med nedleggelse av mottaket på Tverlandet og følgende konsekvenser for barnefamilier ifm tvangsflytting: Tverlandet mottak legges ned fra 14.desember 2020 og alle 90 beboere tvangsflyttes som følge av dette.

Av disse er det flere barnefamilier som planlegges flyttes til et annet sted i Norge, alt etter hvor UDI finner det hensiktsmessig å plassere dem. Dette kan være familier bestående av en foreldre med oppholdstillatelse som blir igjen i Bodø, mens mor og barn må flytte til en annen del av landet.

Det er også flere familier hvor mor eller far har fått avslag på søknad om opphold, og som blir tvangsflyttet fra resten av familien inkludert egne barn, som har etablert sine live i Bodø.

“Alle barn har rett til å bo sammen med foreldrene sine...” sier barnekonvensjonen. Når dette i tillegg gjelder barn som i utgangspunktet har opplevd det å være på flukt og allerede har lidd under en oppvekst preget av utrygghet og usikkerhet, faller dette på sin egen urimelighet.

Disse barna blir ved en slik håndtering tatt ut av sine trygge miljø ved at de må bytte barnehage- og skolekrets. Dette omhandler barn, hvor noen allerede flyttet opp til 10 ganger i løpet av de siste årene.

Vi er utelukkende kritisk til denne håndteringen og stiller spørsmål ved hvordan UDI gjennom disse handlingene ivaretar grunnleggende menneskrettigheter. “Voksne skal gjøre det som er best for barn”- Barnekonvensjonen.

Barnekonvensjonen sier at det er de som bestemmer i Norge, som skal passe på at barns rettigheter blir oppfylt, de som bestemmer skal passe på at alle følger det konvensjonen sier. Er ikke flyktninger barn også barn. Hvordan er det å bli tatt bort fra venner, skole og etablert hjelpeapparat vurdert til å være til barnets beste?

Hvordan ivaretas grunnleggende verdier som trygghet, stabilitet og omsorg for barn ved å håndtere familier på denne måten? Det er vel etabler hvor avgjørende det er for barn – og unge, at de vokser opp under trygge, stabile og gode forhold, og vi stiller oss særs kritiske til at UDI velger å løse problemstillingen på en slik måte. En håndtering som vil kunne få alvorlige konsekvenser for barn og unge.

Hvor er fokuset på forebyggende arbeid som er til støtte for barn og deres familie? En slik håndtering, og dette er ikke et enkelt tilfelle, vil ikke bare kunne gi kostbare samfunnsøkonomiske konsekvenser, men vil også kunne gi alvorlige følger for den enkeltes psykiske belastning og forutsetning for livskvalitet.

Flerkulturelt råd i Bodø kommune uttaler seg på vegne av sårbare mennesker som utsettes for dette, og Bodø trenger at de som kan påvirke og ta avgjørelser, gjør det i denne saken. Vi ber de respektive virksomheter om å ta hensyn til beboernes familiestatus, og med dette ikke splitte familier eller tvangsflytter barnefamilier.

Kommentarer til denne saken