Tar grep for å utjevne forskjeller. Ikke lik bibliotektjeneste til alle

Maria Almli er glad for å ha fått penger til å oppgradere biblioteklokalene.