Taper flere hundre tusen: - Det var døden

Det lille stedet et par mil over grensen taper stort på stengt grense.