Tall NRK har samlet inn fra fylkestannlegene viser at det ble sendt inn 829 bekymringsmeldinger i fjor. Dette er en økning fra 768 fra året før, som Statistisk sentralbyrå hadde samlet inn.

– De aller fleste bekymringsmeldingene dreier seg om omsorgssvikt, sier forsker Ingrid Vaksdal Brattabø ved Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest til NRK.

Oslo og Akershus ligger klart høyest på oversikten med over 100 bekymringsmeldinger fra hvert område. Fra Hordaland er det registrert 82 meldinger. Færrest registrerte er det fra Sogn og Fjordane hvor det bare er sendt inn seks bekymringsmeldinger.

Forskeren sier det er stor usikkerhet knyttet til det å melde fra for mange tannleger. 30 prosent av de ansatte i tannhelsetjenesten har vurdert å si fra, men likevel unnlatt det.

– Vi treffer alle barn i hele Norge mellom 3 og 18 år. Vi kan selvsagt ikkje oppdage alt, men mellom 800 og 900 meldinger er likevel ikke mye, sier Brattabø.