Første del av Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år lanseres denne høsten. Den er en oppfølging av veilederen for voksne som allerede er innført.

– Vi ønsker ikke at det skal være så store forskjeller, sier Per Magne Mikaelsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Hull i nord

Fjorårets tall viser at Nordland kommer dårlig ut sammenlignet med resten av landet. Kun 21.2 prosent av 18-åringene i fylket hadde null hull, noe som er nest minst i hele landet. Kun Finnmark hadde en lavere andel med 18 prosent. Det betyr at 80 prosent av ungdommen i landets nordligste fylke en gang har hatt, eller har hull i tennene.

Ungdommene i Hedmark har aller best tannhelse. Her har over 37 prosent av 18-åringene aldri hatt hull. Situasjonen er veldig bra også i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Akershus og Oslo der over 30 prosent aldri har hatt hull.

Snittet for landet viser at 27 prosent av dagens 18-åringer har aldri trengt å bore i tennene.

De nye retningslinjene fra Helsedirektoratet skal blant annet sikre at behandlingen blir den samme uansett hvor i landet du bor.

President i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum, sier at noen av de geografiske forskjellene også har sin forklaring i at det tidligere var tannlegemangel i Norge.

– I dag har vi en god tannlegedekning og forskjellene er ikke lenger så store, sier hun.

 

Sosiale forskjeller

Norske 18-åringer har fått stadig bedre tenner.

– Men det kan bli enda bedre. Vi ser at 10 prosent av 18-åringene i en tredel av fylkene som har sjekket tennene har mistet, hatt hull eller boret i minst ni tenner. Vi ønsker at ungdommene skal gå over i voksenlivet med best mulig tannhelse. Grunnlaget legges i tidlige år, sier avdelingsdirektøren i Helsedirektoratet.

Han legger til at dårlig tannhelse i større grad enn tidligere rammer enkeltindivider eller grupper. Derfor intensiveres tiltakene for å nå disse.

Helsedirektoratets retningslinjer for tannhelsetjenester for barn og unge lanseres i to deler. Den andre delen som blant annet handler om barn med helseutfordringer, skal være klar neste år.

I tillegg til å utjevne geografiske forskjeller skal de nye retningslinjene også passe på at det ikke gjøres sosiale forskjeller og fjerne usikkerhet rundt hva man har krav på.

Tannhelsen i norske fylker

Hedmark:

Null hull i 2015 29 prosent, 2017: 37 prosent

Flere enn 9 hull i 2015: 7 prosent, 2017: 5 prosent

Møre og Romsdal:

Null hull i 2015 18 prosent, 2017: 32 prosent

Flere enn 9 hull i 2015: 13 prosent, 2017: 4 prosent

Sogn og Fjordane:

Null hull i 2015: 27 prosent, 2017 32 prosent

Flere enn 9 hull i 2015: 10 prosent, 2017: 7 prosent

Akershus:

Null hull i 2015: 26 prosent, 2017: 31 prosent

Flere enn 9 hull i 2015: 6 prosent, 2017: 5 prosent

Oslo:

Null hull i 2015: 27 prosent, 2017: 30 prosent

Flere enn 9 hull i 2015: 8 prosent, 2017: 6 prosent

Oppland:

Null hull i 2015: 25 prosent, 2017: 29 prosent

Flere enn 9 hull i 2015: 8 prosent, 2017: 7 prosent

Buskerud:

Null hull i 2015: 25 prosent, 2017: 28 prosent

Flere enn 9 hull i 2015: 6 prosent, 2017: 6 prosent

Østfold:

Null hull i 2015: 26 prosent, 2017: 27 prosent

Mer enn 9 hull i 2015: 8 prosent, 2017: 6 prosent

Sør-Trøndelag:

Null hull i 2015: 22 prosent, 2017: 27 prosent

Flere enn 9 hull i 2015: 10 prosent, 2017: 8 prosent

Rogaland:

Null hull i 2015: 19 prosent, 2017: 25 prosent

Flere enn 9 hull i 2015: 11 prosent, 2017: 8 prosent

Nord-Trøndelag:

Null hull i 2015: 20 prosent, 2017: 24 prosent

Flere enn 9 hull i 2015: 13 prosent, 2017: 10 prosent

Aust-Agder:

Null hull i 2015: 19 prosent, 2017: 23 prosent

Flere enn 9 hull i 2015: 10 prosent, 2017: 10 prosent

Hordaland:

Null hull i 2015: 19 prosent, 2017: 22 prosent

Flere enn 9 hull i 2015: 11 prosent, 2017: 10 prosent

Vest-Agder:

Null hull i 2015: 19 prosent, 2017: 22

Flere enn 9 hull i 2015: 12 prosent, 2017: 10 prosent

Troms:

Null hull i 2015: 19 prosent, 2017: 22 prosent

Flere enn 9 hull i 2015: 11 prosent, 2017: 10 prosent

Vestfold:

Null hull i 2015: 20 prosent, 2017: 22 prosent

Flere enn 9 hull i 2015: 10 prosent, 2017 9 prosent

Telemark:

Null hull i 2015: 17 prosent, 2017: 21 prosent

Flere enn 9 hull i 2015: 11 prosent, 2017 11 prosent

Nordland:

Null hull i 2015: 17 prosent, 2017: 21 prosent

Flere enn 9 hull i 2015: 12 prosent, 2017: 10 prosent

Finnmark:

Null hull i 2015: 11 prosent, 2017: 18 prosent

Flere enn 9 hull i 2015: 15 prosent, 2017: 11 prosent.

Hele landet:

Null hull i 2015: 22 prosent, 2017: 27 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 10 prosent, 2017: 8 prosent

Kilde: SSB