Første del av Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge mellom 0–20 år lanseres denne høsten. Den er en oppfølging av veilederen for voksne som allerede er innført.

– Vi ønsker ikke at det skal være så store forskjeller, sier avdelingsdirektør Per Magne Mikaelsen i Helsedirektoratet.

Hull i nord

Fjorårets tall viser at i Finnmark er det kun 18 prosent av 18-åringene som har null hull. Det betyr at over 80 prosent av ungdommen en gang har hatt eller har hull i tennene.

Ungdommene i Hedmark har aller best tannhelse. Her har over 37 prosent av 18-åringene aldri hatt hull. Situasjonen er veldig bra også i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Akershus og Oslo der over 30 prosent aldri har hatt hull.

Snittet for landet viser at 27 prosent av dagens 18-åringer aldri har trengt å bore i tennene.

De nye retningslinjene fra Helsedirektoratet skal blant annet sikre at behandlingen blir den samme uansett hvor i landet du bor.

President Camilla Hansen Steinum i Den norske tannlegeforening sier at noen av de geografiske forskjellene også har sin forklaring i at det tidligere var tannlegemangel i Norge.

– I dag har vi en god tannlegedekning og forskjellene er ikke lenger så store, sier hun.

Sosiale forskjeller

Norske 18-åringer har fått stadig bedre tenner.

– Men det kan bli enda bedre. Vi ser at 10 prosent av 18-åringene i en tredel av fylkene som har sjekket tennene har mistet, hatt hull eller boret i minst ni tenner. Vi ønsker at ungdommene skal gå over i voksenlivet med best mulig tannhelse. Grunnlaget legges i tidlige år, sier avdelingsdirektøren i Helsedirektoratet.

Han legger til at dårlig tannhelse i større grad enn tidligere rammer enkeltindivider eller grupper. Derfor intensiveres tiltakene for å nå disse.

Helsedirektoratets retningslinjer for tannhelsetjenester for barn og unge lanseres i to deler. Den andre delen som blant annet handler om barn med helseutfordringer, skal være klar neste år.

I tillegg til å utjevne geografiske forskjeller skal de nye retningslinjene også passe på at det ikke gjøres sosiale forskjeller og fjerne usikkerhet rundt hva man har krav på.

Fakta om tannhelse blant norske 18-åringer

Fylkesvis liste over tannhelsen blant landets 18-åringer som viser hvor stor andel som har flere enn ni hull og hvor mange som har null hull. Listen er sortert etter andelen null hull. Se landsgjennomsnittet nederst.

Hedmark:

Null hull i 2015 29 prosent, 2017: 37 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 7 prosent, 2017: 5 prosent

Møre og Romsdal:

Null hull i 2015 18 prosent, 2017: 32 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 13 prosent, 2017: 4 prosent

Sogn og Fjordane:

Null hull i 2015: 27 prosent, 2017 32 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 10 prosent, 2017: 7 prosent

Akershus:

Null hull i 2015: 26 prosent, 2017: 31 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 6 prosent, 2017: 5 prosent

Oslo:

Null hull i 2015: 27 prosent, 2017: 30 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 8 prosent, 2017: 6 prosent

Oppland:

Null hull i 2015: 25 prosent, 2017: 29 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 8 prosent, 2017: 7 prosent

Buskerud:

Null hull i 2015: 25 prosent, 2017: 28 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 6 prosent, 2017: 6 prosent

Østfold:

Null hull i 2015: 26 prosent, 2017: 27 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 8 prosent, 2017: 6 prosent

Sør-Trøndelag:

Null hull i 2015: 22 prosent, 2017: 27 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 10 prosent, 2017: 8 prosent

Rogaland:

Null hull i 2015: 19 prosent, 2017: 25 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 11 prosent, 2017: 8 prosent

Nord-Trøndelag:

Null hull i 2015: 20 prosent, 2017: 24 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 13 prosent, 2017: 10 prosent

Aust-Agder:

Null hull i 2015: 19 prosent, 2017: 23 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 10 prosent, 2017: 10 prosent

Hordaland:

Null hull i 2015: 19 prosent, 2017: 22 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 11 prosent, 2017: 10 prosent

Vest-Agder:

Null hull i 2015: 19 prosent, 2017: 22

Flere enn ni hull i 2015: 12 prosent, 2017: 10 prosent

Troms:

Null hull i 2015: 19 prosent, 2017: 22 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 11 prosent, 2017: 10 prosent

Vestfold:

Null hull i 2015: 20 prosent, 2017: 22 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 10 prosent, 2017 9 prosent

Telemark:

Null hull i 2015: 17 prosent, 2017: 21 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 11 prosent, 2017 11 prosent

Nordland:

Null hull i 2015: 17 prosent, 2017: 21 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 12 prosent, 2017: 10 prosent

Finnmark:

Null hull i 2015: 11 prosent, 2017: 18 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 15 prosent, 2017: 11 prosent.

Hele landet:

Null hull i 2015: 22 prosent, 2017: 27 prosent

Flere enn ni hull i 2015: 10 prosent, 2017: 8 prosent

Kilde: SSB

(©NTB)