Gå til sidens hovedinnhold

Taktskifte i klimapolitikken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Torsdag 21. januar hadde klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn kronikken «Et taktskifte i klimapolitikken» i Avisa Nordland (https://www.an.no/taktskifte-i-klimapolitikken/o/5-4-1352068). I kronikken beskriver Rotevatn diverse tiltak i Regjeringens plan for grønn omstilling av hele det norske samfunnet.

Rotevatn skriver «Klimagassutsleppa i Noreg er på veg ned, men ikkje raskt nok. Eit taktskifte må til for å stanse den globale oppvarminga, som truar framtida vår meir enn koronapandemien.» At den globale oppvarmingen truer framtiden vår mer enn koronapandemien er en ganske alvorlig påstand, har Rotevatn egentlig belegg for den? Mange klimaforskere sier i hvert fall noe annet. Hva sier for eksempel CICERO, Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning, om hva en eventuell fremtidig oppvarming vil bringe med seg? I artikkelen "Klimaforskningens ti «facts of life»" på hjemmesidene sine (https://www.cicero.oslo.no/no/posts/klima/klimaforskningens-ti-facts-of-life) signert Bjørn Samset, sier de følgende

Faktum #10: … Klimaendringer er ikke dommedag.

…. Advarslene fra forskere er alvorlige, men det er også viktig å få frem at forskningen ikke forutsier et Hollywoodsk dommedagsscenario. Vi er her fortsatt om både 100 og 200 år, og selv om samfunnet vil ha gjennomgått store endringer så er de forhåpentligvis til det bedre. … samfunnet er såpass følsomt for endringer, at klimaendringene vil plage oss [min utheving]. … Klimaet kommer sannsynligvis ikke og tar deg … men det kan fort påvirke lommeboken din [min utheving].

Klimaendringene kan plage oss og vil fort påvirke lommeboken din – det var det hele. Er det virkelig det Rotevatn kaller en trussel mer enn koronapandemien?

Kanskje vil global oppvarming slett ikke være til skade for oss, kanskje vil det være et gode? Richard Tol, Professor i «economics of climate change» ved Vrije Universitet i Amsterdam og tidligere tilknyttet FNs klimapanel sier: «There are many likely effects of climate change … the overall effect is positive» (https://www.spectator.co.uk/article/why-climate-change-is-good-for-the-world).

Jeg skulle ønske Rotevatn ville høre på det forskningssenteret CICERO sier og det en Professor i economics of climate change sier, også når det ikke er i overensstemmelse med de oppfatninger han allerede har. Det kan kanskje gi en mer målrettet og dermed bedre klimapolitikk.

Kommentarer til denne saken