Takken for strandryddingen var store mengder ulovlig avfall

Etter strandryddedagen til grendelaget ble det dumpet store mengder privat søppel på området der avfallet fra strandaksjonen var samlet.