Takk til Bodø kommune som har tettet midlertidig alle de farlige og dekkødeleggende skadene på asfaltdekket i hele Sjøgata. Det holder nok til de begynner å renovere den helt om og annerledes.

Men hva med alle de andre veien i byen. Der er fortsatt et utall store og små asfaltskader med skarpe kanter tilbake, både sentralt og perifert. Hva med dem? Vi håper på en ytterligere innsats