På vegne av våre gamle foreldre og oss selv, vil vi rette en stor takk til hjemmesykepleien Sentrum, fastlegene ved Alstad legesenter, middagsombringingen fra Mørkved produksjonskjøkken og Tildelingskontoret i Bodø. Hjemmesykepleien har hjulpet våre foreldre i over 10 år og både våre foreldre og vi har vært svært fornøyde med den hjelpen de har fått.

Vi bor langt fra Bodø og det har vært trygt å ha hjemmesykepleien å kommunisere med om stort og smått. Dette gjelder spesielt etter mai 21, da far ble enkemann. Vi har opplevd lite byråkrati, rask saksbehandling og mye god omsorg og personlig service. Alle har strukket seg langt for å gi et så godt tjenestetilbud som mulig.

Far har nå flyttet i et kommunalt bofellesskap og er blitt godt mottatt der.

Vi vil også takke naboer og venner for all hjelp i mange år.

Siri og Rolf Arne Thom