Skolene ble åpnet igjen denne uken. Salten har allerede fått en forsmak av hva som venter. Ved Straumen skole er flere klasser sendt hjem etter at en elev testet positivt for koronaviruset. Det er svært liten grunn til å tro at dette blir et enestående tilfelle.

Smittevernoverlege i Bodø kommune, Kai Brynjar Hagen, rykket torsdag ut i herværende avis med relativt krass kritikk av myndighetenes linje for skolebarna.

De yngste må tåle mye

Han har et godt poeng når han understreker at de yngste i samfunnet har båret en tung bør under pandemien.

– Barna har måttet tåle strenge tiltak tidligere. Det har vært kohorter, avstander og en masse ting. De har blitt nektet fritids- og kulturaktiviteter. Barnebefolkningen har hatt en stor tiltaksbyrde for å beskytte de sårbare voksne, sa Hagen.

– Som takk for hjelpen får barna tåle å bli de som rammes av viruset, legger han til.

For foreløpig ønsker ikke helseminister Bent Høie og regjeringen å åpne for vaksinering av barn i alderen 12–15 år. Argumentet er absolutt mulig å forstå: I en verden hvor tilgangen på koronavaksiner fortsatt er knapp, og i en verden hvor ikke alle tenker like solidarisk som oss i Norge, kan man absolutt hevde at vi har en særlig rett til å bidra til at andre hjørner i verden får vaksinert så mye som mulig.

Risikoen for at nye mutasjoner utvikler seg der hvor vaksinasjonsgraden er høy, er stor.

Nei til PCR-pooling

Samtidig er Norge i en relativt gunstig posisjon. Vi har høy oppslutning rundt vaksineprogrammet, vi har i stor grad benyttet vaksiner som ser ut til å beskytte bedre mot Delta-varianten av viruset og de fleste i risikogruppene er fullvaksinerte.

Mer uforståelig er retningslinjene som utløser den andre delen av Hagens kritikk. Hvorfor det insisteres på å benytte hurtigtester heller enn PCR-testing, særlig blant en gruppe som er uvaksinert og i praksis nødt til å ha utstrakt kontakt gjennom skolehverdagen, er neimen ikke enkelt å se forklaringen på – ikke for en lekmann, tilsynelatende heller ikke for Bodøs smittevernoverlege.

– Vitenskapelig dokumentasjon viser at hurtigtester er best nå noen har så åpenbare symptomer at de normalt vil bli satt i karantene. En PCR-test fanger opp tilfellene med lite og skjulte symptomer og lave virusnivå. Jeg mener det er bedre grunner til å bruke PCR-testing og at barn får sitte i karantene en dag eller to mens de venter på resultatet av testen, mener Hagen – og har støtte blant annet fra det særs anerkjente Robert Koch Institute i Tyskland.

Hva langtidsvirkningene av covid-19 er for barn og unge, har vi lite grunnlag for å si så mye om. Men vi kan registrere at de aller minste nok en gang kommer dårligst ut mens vi venter.