Under hele pandemien har AN sin journalist Stein Sneve i sitt «Apropos» skrevet fornuftig, med en sunn grad av skepsis og faktisk beroligende.

Jeg håper at flere enn meg leser hans fornuftige meninger om både pandemihåndteringen og hans tidvise kritikk med stor interesse,

Her har vi en lokal journalist som stiller spørsmål ved de såkalte helsemyndigheters håndtering, og «skremselspropaganda» igjennom to år, og han har rett. Det kan vi se når FHI og Helsedirektoratet har pøst på med stadig nærmest selvmotsigende regler (skal/bør), forvirringen har i hvert fall for meg vært vanskelig. Jeg har jobbet i helsevesenet tidligere, men har vel på et vis gått ut på dato nå. Det har jo vært nyttig og viktig med både smittevern- og kommuneoverlegers stadige informasjon til oss vanlige, men engstelige leseres informasjon samt påbud (min mening.)

Disse lokale leger kan dog ikke ha hatt en enkel oppgave.

Nå skrives det heldigvis om viktigere ting; grusomheter i Europa. Jeg takker nok en gang Stein Sneve for hans fornuftige debattinnlegg og meninger, han har etter min mening stått fjellstøtt i sine betraktninger under det som vel kun i Norge har kunnet kalles en «pandemi».