Veldig riktig! Når Norge sløser bort så mange penger er dettte småpenger om å gjøre.

Dette kan ikke stå i veien for å ta vare på norsk historie!