PÅ ANs debattsider ble det nylig presentert et langt innlegg om veisalting, og samtidig refs til lokalpolitikerne som ikke gjør noe med dette.

Beklager, men lokalpolitikerne kan eventuelt sende en oppfordring til Veidirektoratet, og ellers kun tilrå tiltak vedrørende byens interne veier.

Hovedsaltingen i og rundt Bodø, er på statlige veier, som er klassifiserte med vintervedlikehold klasse B, altså barveisstrategi!

Dersom noen ønsker å påvirke det må de ta dette opp med Veidirektoratet for å be om en omklassifisering av veiene. For ordens skyld kan det være greit å sende kopi av henvendelsen til Statens Veivesen.