Kan bli elsykkelstøtte ved loddtrekning

Elsykkelstøtten lyses ut over jul. Men det er ennå ikke bestemt hvordan ordningen skal være.

Elsykkelstøtten lyses ut over jul. Men det er ennå ikke bestemt hvordan ordningen skal være. Foto:

Bystyret har vedtatt at bodøfolk kan få støtte til å kjøpe elsykkel. Loddtrekning blant dem som søker, kan bli løsningen.

DEL

– Vi antar at det blir flere søkere enn vi har penger til å dele ut. Det som kan være en løsning er å sette en søknadsfrist, og så foreta en loddtrekning blant de søknadene som er kommet inn da, sier Svein Erik Moholt, rådgiver på nærings- og utviklingsavdelinga i Bodø kommune.

Moholt legger til at dette er noe som diskuteres nå og at det ikke er endelig bestemt hvorvidt midlene skal deles ut fortløpende etter søknad eller om det blir loddtrekning.

– Hvilken ordning har andre kommuner lagt seg på?

– Jeg vet ikke om noen kommuner som har slik støtteordning lenger. Elsykkel er jo blitt ganske vanlig etter hvert.

Bystyret har bestemt at det skal settes av en halv million kroner til elsykkelstøtte. Personer som kjøper elsykkel, kan få 20 prosent av kjøpesummen – inntil 5000 kroner – i støtte fra kommunen.

– Har mange henvendt seg om ordningen?

– Vi har hatt noen telefoner fra folk som venter på at den skal settes i verk, sier Moholt. Han sier at det vil skje i januar. Da kommer kommunen med informasjon om hvordan folk skal gå fram for å søke om støtte.

– Er dette en engangsordning, eller vil nye elsykkelkjøpere også i 2021 få støtte?

– Vi vil gjøre oss erfaringer om hvordan det har fungert, og så blir det en vurdering.

Artikkeltags