Vi ser at det i Bodø skal omreguleres tre veier fra rent enveiskjørt til toveiskjørt for sykkel. Dette betyr at skiltene 302, Innkjøring forbudt, og skilt 526.1 Enveiskjøring , må tilpasses slik at det kan kjøres sykkel i begge retninger. Dette bør også medføre endret skilting ved alle kryssende veier , da det ellers kjapt vil medføre store muligheter for skader.

I tillegg håper vi at det vil bli merket med egne områder for sykkel på begge veisidene, slik at bilene adskilles fysisk fra syklene. Så har du usikkerheten ved alle kryssende veiene, der du ikke lenger vet hva som kommer og fra hvilken retning!

Dette viser jo bare at Bodø , som allerede er en komplisert by å kjøre bil i, skal bli enda vanskeligere.

Som en bilist nylig sa til meg, «Jeg skulle prøve ut den nye enveiskjøringen i småbåthavna, kom opp bakken, og skulle ned i sentrum igjen, men kjørte meg fast i andre enveiskjøringer, graving og sperrede områder. Det tok meg lang tid før jeg kom ned i Sjøgata igjen! Håpløst!»

Jeg håper det vil bli opplyst i god tid hvilke enveiskjørte veier som berøres . Det holder ikke med å vise til kommunens nettsider da det er ganske mange som ikke benytter disse, evt ikke finner frem i dem. Det samme gjelder kunngjøringer f.eks om at materiell legges ut på biblioteket eller annet. Kommunens infosider er ikke hverdagskost for alle! Dette er noe vi har fått en god del kommentarer på opp gjennom lang tid!