Sykepleierne streiker for bedre lønn, men nei de må nøye seg med hva Tvungen lønnsnemd bestemmer. Jeg forstår ikke logikken opp i alt det sirkuset, jeg spør meg selv, er det for at dette yrket har vært og er fortsatt spesielt et kvinneyrke?

Selv om de er i streik blir de tvunget til å gå jobb.

For meg virker det slik at sykepleierne ikke blir så høyt verdsatt, eller tar jeg feil? Sykepleierne og hjelpepleierne er helsevesenets fotfolksom kjenner til pasientens/brukerens behov , både fysisk og psykisk. De er et bindeledd mellom pårørende og de øvrige tjenesteytere i helsevesenet. En leser jo om mangel på sykepleiere, men arbeidsgiveren kan søke om dispensasjon for dem, fordi det er fare for liv og helse.

MITT MOTTO: SYKEPLEIERNE MÅ FÅ HØYERE LØNN!!!!!