Sosialistisk Venstreparti gir uttrykk for at de ønsker mer rettferdig deling av velferdsgodene. Dette, sammen med deres ideologi om at alt skal eies av Staten, synes å være hamret inn i partiorganisasjonens utsendte medarbeidere når de skal ut og debattere/sanke stemmer som løsningen på all verdens problemer, både i Norge og ellers i hele verden. Vel, det er jo prisverdig at man har en ideologi og grunntanke, men så var det dette med liv og lære da, eller vita et doctrina, på Latinsk.

I mange år har en god del av SVs ledere og partiapparat, til stadighet angrepet de som skaper noe, det vil stort sett si de private næringsdrivende, og nærmest behandlet og ansett de for å være kriminelle. De skal tas og de skal tas hardt! Det kan nok skrives mye om det, men tilbake til dette med liv og lære i forhold til uttalt ideologi og politisk ståsted.

Nå har nestlederen i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, godt støttet av sin leder Audun Lysbakken, gått ut og forsvart sine handlinger og praksis med å svindle på skatten. Han sier han har fulgt reglene til punkt og prikke, godt støttet av partilederen. Nei Fylkesnes, du har IKKE fulgt loven og reglene til punkt og prikke. Hadde du fulgt loven, hadde du ikke blitt tatt, så enkelt er det. I tillegg løper du fra det ansvaret som du personlig har for å sette deg inn i lover og regler som gjelder, du vet, det som partiet så ofte beskylder andre for å ikke følge. Du mener at alt er andre sin feil. Enten er det skatteetaten som tar feil, eller så er det Stortingets administrasjon som tar feil, eller i iallfall noen andre som tar feil, men du, nei du tar aldri feil. Du og andre i partiet som forfekter at alle andre lurer/svindler penger fra det offentlige- velferdsprofitører, tror jeg partiet kaller det. Vel, hva kalles da det som du blant annet har gjort?

Du er folkevalgt og man må forvente at det er et snev av ryddighet i din opptreden. Du representerer et parti som til de grader angriper det private næringsliv og beskylder både bedrifter og privatpersoner for å berike seg selv på bekostning av fellesskapet. Vel, hva gjør du selv: Du eier bolig i Tromsø, kjøper egen bolig i Oslo, begge disse leier du ut, for selv å skaffe deg en gratis pendlerbolig i Oslo på fellesskapets (Statens) regning.

Nå er det ikke galt å eie bolig i Tromsø, heller ikke i Oslo, eller andre steder. Ikke er det galt eller ulovlig å leie de ut heller. Det er når dette blir gjennomført av en folkevalgt med den bakgrunn at man ønsker avkastning på kapital og maksimere fortjenesten på investeringer og i tillegg får tildelt gratis bolig og unndrar seg beskatning, at det blir feil, ulovlig og dobbeltmoralsk. Alt dette har du (og flere) gjort for å berike deg/dere på fellesskapets bekostning, altså andre og mine sine penger. Det er derfor du og flere nå er tatt og må betale. Det må kunne stilles spørsmål om du ville hatt denne muligheten til investere og berike deg selv, om du ikke var folkevalgt? Både du og SV fremstår som et parti som vil ta fra alle andre og tilegne dere selv penger som dere ikke har krav på, for etterpå å rettferdiggjøre handlingene- alt er alle andre sin feil. Det var dette med liv og lære da i forhold til egen politikk.

Nå skal Torgeir Knag Fylkesnes ha ros for at han har vært åpen om sin situasjon knyttet til det forholdet som er avdekket, mange andre er ikke det. De har åpenbart noe å skjule.

For øvrig kan hende han vil være den beste kandidaten til å ta over som leder i SV, da det kan se ut som at et av hovedkriteriene for å bli leder, er å ha utført økonomiske handlinger som ikke er i tråd med lovverket, din partileder kan sikkert gi deg mer informasjon om dette. Skulle ikke forbause meg om tidligere partileder, Erik Solheim, også kan bidra med kunnskap knyttet til spørsmål om økonomisk ulovlighet. Det var dette med liv og lære da.