Vensmoen ... riving av omsorgsboliger i stedet for medmenneskelighet og kløkt med salgsinntekter til kommunen.

Det går en rød tråd igjen i andre saker, der hersketeknikk (Putinnisme) råder. I denne spesielle saken burde det tas hensyn til brukerne som blir kasteball på grunn av sviktende dømmekraft.