Svein Harald har ventet på E6 i 12 timer- kanskje må han vente 20 timer til

Full stans på Saltfjellet.