O. Nygaård (29.01) spør AN-lesere om USA er en bedre alliert for Norge? Det er jo mange som «fortsatt ser på Russland som sin fremste fiende og trussel!» For å starte å svare på hans spørsmål, det er veldig klokt å se nøye på dagens Russland. Landet er vår nabo, men er den GOD og TRYGG nabo for Norge?

Det er lett tilgjengelig informasjon om Russland i norske media: I august ble opposisjonsleder A. Navalnyj forgiftet med kjemisk våpen «Novitsjok» som ble brukt av russisk FSB. I NRK sin reportasje (22.10, Dagsrevyen, « Opprusting i nord») fortelles om en militær øvelse som foregår veldig nært norske grenser. Om 50.000 russiske soldater som stasjonert der, mens Finnmark har par hundre norske soldater. GPS-signaler forstyrres stadig av Russland i Finnmark. I oktober gjorde Russland et cyberangrep på norsk regjering. I Øst-Ukraina leder 2000 russiske offiserer separatister i krig (OSSE). Etter okkupasjon av ukrainske territorier i 2014 meldte Russland seg faktisk ut fra internasjonale avtaler og regler. Og i de siste årene Russland er mest interessert i kaos og konflikter mellom vestlige allierte.

Venstresiden i Norge mener at vi må velge avspenning og samarbeid med Russland. Og at Solberg-regjering i lag med USA stadig planlegger provoserende aktiviteter i nord. Og at å bruke annektering av Krim for å nå sine utenrikspolitiske mål er usaklig. Og dermed (etter venstre sin mening) må ikke Norge Russland med sitt USA- samarbeid, satse på samarbeid og vennskap med Russland, og da ble det fred på Jorda!

T. Heier (oberstløytnant og professor ved Forsvarets høgskole som Nygaård siterer) mener at det er fint hvis Norge kan « å være god alliert i vest. Og samtidig en god nabo i øst».

Men er det mulig å bli en god nabo med mafia-stat? Hvor en russisk don Corleone delte alle russiske ressurser mellom sine venner, slektninger og bekjente og kaller dette for «stat»? Er det aktuelt med dialog med land som driter i internasjonale regler? Skal en gå i dialog med en kriminell som banker og raner på gata? Nei, en skal ringe til politi og passe seg. Alle land som vil ha dialog med hverandre MÅ følge internasjonale regler. Russland har gjort voldsomme brudd på folkerett i Ukraina. I tillegg forfølger ukrainere og tatarene i okkuperte områder, skjøt ned Boeing MH-17 med 300 mennesker, bruker kjemisk våpen utenlands og mot egne statsborger, sprer aggressive og løgnaktig propaganda. Kort sagt, dagens Russland er ikke en fredsdue!

Etter min mening må ALLE land med grense til Russland etter 2014 gjøre to ting: 1. Ikke stole på avtaler med Russland fordi at de koster ikke engang papir de er skrevet på! 2. Passe godt på sitt nasjonale forsvar og finne gode allierte. Det er logisk og fornuftig plan for å bli en god nabo med aggressive og uforutsigbar stat. Derfor jeg sier: USA er en trygg og god alliert for Norge. Og det blir bra med flere amerikanske soldater i Finnmark.