Anbefaler å se på htps:www 5gspace appeal.org/the appeal.
Appellen er på 21 sider der de 8,5 siste sidene er linker til forskning.
Den er signert av nesten 200000 personer fra 204 land eller territorier. AV disse er 4800 vitenskapsmenn og 2800 leger. Det er dokumentert skader på liv av radiofrekvent stråling. Her er mange lenker til internasjonal forskning som bør være av interesse.