Hr Wiksaas bør være forsiktig med å sverte ned Global Warming Petition Project, for det er veldig lett etterrettelig. Alle kan besøke http://www.petitionproject.org/ på nettet, og sjekke ut navn og profesjon. Han påstår at Charles Darwin og et medlem av Spice Girls har signert, men det er ingen Darwin der, og heller ingen Spice Girls. Å sjekke alle i Star Wars er en stor oppgave, men at det kanskje finnes noen med samme navn kan vel tenkes. For mange år siden gikk jeg selv gjennom listen og sjekket ut ca 100 navn som hadde PhD tittel. Jeg fant tre personer som jeg ikke fikk treff på med Google, men det betyr ikke at de ikke er reelle personer. Så fant jeg en som var kjent som kreasjonist, noe som ellers ikke diskvalifiserer ham. Ellers fant jeg at alle de andre var vitenskapsfolk som hadde minst like gode kvalifikasjoner som de fleste som kaller seg klimaforskere. Jeg vil utfordre hr Wiksaas til å besøke nettstedet og finne de karakterene i Star Wars han sikter til.