Jeg må virkelig si jeg ble rimelig forbauset over saken som stod i AN 1. Feb. Der blir det presentert i innlegget av AN´s journalist at nå må det velges ny trase. Og at dette er blitt et politisk veidilemma. Rødøy og Meløy har for lenge siden, etter en lang forhistorie gått for et felles trasevalg, med nettopp bru over Holandsfjorden. Nå må, ifølge journalisten, hele saken opp på nytt i kommunestyrene og det må gjøres et valg på alternativ løsning !

Jeg har snakket med deltakere på dette møtet og de kjenner seg overhodet ikke igjen i denne konklusjonen. Så da lurer jeg på, er det riktig referert eller er det journalistens private tanker som kommer frem i artikkelen? Jeg tenker at når en journalist tar seg tid til å følge et slik møte så man da virkelig forvente en viss edruelighet i reportasjen. Det er sterkt beklagelig at AN prøver å så tvil om saken.

Om ikke dette var nok, så sier, om det er riktig referert ? Prosjektleder Espen Maruhn i Meløy utvikling KF at en bru setter stopper for videreutvikling av turistmålet Engenbreen.

For det første så er det flere forhold i veiutbygging som må veies, og det kan ikke være slik at en aktør eller næring skal stoppe et prosjekt som har stor betydning for samfunnet.

For det andre så er det vanskelig for meg å følge resonnementet fra Maruhn om at en bru løsning vil være en trussel for turistnæringen. Det må da antagelig være et av de første turistsatsingene i Norge hvor økt tilgjengelighet til turistattraksjonen skulle utgjøre en trussel for næringen ??

Min påstand er at uten skikkelig adkomst, hele året, så vil nettopp det være den største trusselen for en næring som har behov for et vist antall turister for å være bærende for en sunn økonomi. Økt tilgjengelighet gir økt turisme.

Lurer på hvem og hvilke aktører på Engenbreen som virkelig ikke ønsker flere turister dit?