Gå til sidens hovedinnhold

Svar på åpent brev fra Hamarøy

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjære Elin Eidsvik, Takk for ditt åpne brev til meg gjennom Avisa Nordland. Først av alt vi bidrar til en enklere hverdag for folk flest! Siden vi kom i regjeringen i 2013 har vi økt samferdselsbevilgningene med 75%, noe som betyr enormt for fremkommelighet og sikkerhet på vei, bane, luft og sjø.

Som vestlending vet jeg utmerket godt at samferdsel er viktig. Når vi prioriterer samferdsel betyr det at det blir bygd mer vei, som jeg vet at nordlendinger også setter pris på. Forskjellen på FrP og de som styrte landet før oss er at vi bevilger penger slik at vegprosjektene som er planlagt faktisk blir bygd. Slik var det nemlig ikke tidligere. Planene har vært mange, men gjennomføringen har ofte sviktet.

I tillegg bygger vi ferdig veistrekninger når vi først er i gang. Det betyr at den tidligere "flikkingen" på en sving her og en bru der nå erstattes av sammenhengende bedre vei. Det kan være verdt å vente på. Helgeland er et eksempel, og vi bruker i dag mer enn dobbelt så mye på veginvesteringer i Nordland som for 6 år siden.

Vi er nå i gang med rulleringen av Nasjonal transportplan, og i høst skal fylkespolitikerne gi sine innspill til hvilke prosjekter de vil ha med fra Nordland i denne. Det vil vi lytte til. I dagens plan ligger de beryktede "sørfoldtunellene" inne med ny trasè. Dette er en del av E6 som jeg vet kan være krevende – spesielt på vinteren. Så vet jeg også at Nordland har mange viktige fylkesveger. Vi har nå fylkestingsvalg der våre kandidater er klare til å gjøre det samme som vi gjør nasjonalt, nemlig å prioritere og bygge mer veg. Regjeringen har nå sagt at vi vil løfte fylkesvegene sammen med fylkene, men da må også fylkespolitikerne gjøre sin del av jobben.

Kommentarer til denne saken