Sissel Flygel sier i sin debattartikkel 25 juni at hun mener at journalister skal ha en særlig skjerpet «indre justis» når det gjelder hva de setter på papiret.

Les her: Hverdagsrasisme

Jeg kan bekrefte at journalistene i AN også har det når det gjelder «hverdagsrasisme». Norsk Journalistlag utga i 1997 brosjyren «Mangfold eller enfold? Veiviser for journalistisk arbeid i det flerkulturelle Norge». Brosjyren tok til orde for at journalistikken ikke først og fremst skulle være opptatt av det som var sant, men av det som var positivt for nordmenns syn på integrering. Man skulle omtale innvandring i tråd med den multikulturelle strategien, og journalistene skulle «unngå nasjonalistisk retorikk» fordi det kunne «nøre opp under negative holdninger til folk fra andre land».

Hvis journalister her i Norge klarer å ha mer enn to tanker i hodet samtidig som de stemmer knallrødt (Journalisten.no, 12.05.17), så ville man kanskje ha fått høre om drapet på politimannen Cody Holte som ble skutt og drept i USA samme uke som George Floyd ble drept. Det skader ikke å ha tre tanker i hodet samtidig selv om det ikke trenger å gå ut over «hverdagsrasismen»!