– Slike observasjoner er sjeldne, og alt tyder på at det er en gammel kjenning som er på tur, sier havforsker Nils Øien i en artikkel publisert på Havforskningsinstituttets nettside.

Dette skriver iFinnmark.

Under Havforskningsinstituttets økosystemtokt i Barentshavet ble en hvit knølhval observert øst for Svalbard av hvalobservatører på forskningsfartøyet «Johan Hjort». Det er femte gangen det er gjort slike observasjoner i Barentshavet. Forrige gang hvalen ble observert var to ganger i 2012. Det er også gjort observasjoner i 2006 og i 2004.

Øien sier det mest sannsynlig dreier seg om den samme hvalen ved alle de fem tilfellene.

– Per i dag vet vi om tre hvite knølkvaler i verden, to ved Australia og den som har besøkt Barentshavet de siste årene. Alt tyder på at den som besøker nordområdene med jevne mellomrom ikke er albino. En albino er helt uten pigmenter, mens denne har svarte flekker under halefinnen. Bilder fra 2012 viser at den også har pigmenter i øynene, mens en albino mangler slike, noe som gir røde øyne, sier havforskeren videre til nettstedet.

Unike pigmenter

Hvalen i Barentshavet skal ha en tilstand som kalles leukisme, en medfødt fysisk tilstand hos dyr som fører til redusert pigmentering.

– En albino er helt uten pigmenter, mens denne har svarte flekker under halefinnen. Bilder fra 2012 viser at den også har pigmenter i øynene, mens en albino mangler slike, noe som gir røde øyne, forklarer Øien.

Denne pigmenteringa på undersiden av halefinnen skal være unik for hver knølhval og det er derfor forskeren nå nesten er helt sikker på at det er den samme som dukket opp i Barentshavet i 2012.

Knølhvalen kan bli opp til 15 meter lang og veie opp til 30 tonn. Det er usikkert hvor lang levetid knølhvalen har, men Havforskningsinstituttet skriver at maksimumsalderen minst må være 80 år.