Ekstrafortjenesten i oppdrettsnæringa for bruk av naturressursene er på mer enn 20 milliarder årlig. Det er fri tilgang til felleskapets fjorder og kystområder og tilnærma gratis oppdrettslisenser som skaper disse enorme verdiene. Altså en begrensa naturressurs som noen få private selskaper får lov til å disponere. For vannkraft og olje-og gassutvinning er ressursrenteskatt en selvfølge. Men oppdrettsnæringa behøver ikke å forholde seg til sånt. Her går superprofitten til eierne.

Siden 2015 har kommuner/fylkeskommuner som har lokaliteter for oppdrett fått en årlig utbetaling fra havbruksfondet. Denne pengesummen blir regnet ut fra den maksimale tillatte biomassen i en kommune.

Utbetalingene fra Havbruksfondet har hatt en fordelingsnøkkel der 80 prosent går til kommunene og fylkeskommunene og 20 prosent går til staten. Nå er denne fordelinga snudd på hodet. Staten tar hele 75 prosent.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen skriver på sin facebook-side at lokalpolitikere som setter navn og adresse på dette kommuneranet sutrer og at det er tom retorikk. Han er ikke så reint lite frekk!