Hvorvidt Ulrik Saltnes skal spille alt, til enhver tid er et fysiologisk spørsmål og ikke et spørsmål om Kjetil Knutsen gjør Saltnes en vennetjeneste. Det vi ser når KK foretatt sine bytter i det 80 minutt, så daler nivået betraktelig. Det tror jeg kommer av at noen spillere spiller altfor lite. Byttene er ikke i stand til å endre et kampbilde, noe som man kanskje skulle ønske. Hadde man rullert mer, så hadde man fått en tropp som kunne endre kampbildet når det er ønskelig. Også, man kan se på Saltnes at han er veldig reservert i taklinger. Jeg tror det kommer fra kneskader som han hadde. Jeg tror det er på tide at B/G lærer fra Molde når det kommer til rullering av spillere. De har nå spillere på benken som er i stand til å endre et kampbilde. B/G har ikke det og det kommer av at spillere på benken kanskje får 5–10 minutter til å vise seg fram. Det er for lite.