Mange har sterke meninger om sultproblemene i verden, hva de skyldes og hva som kan gjøres for å bekjempe dem. Men dessverre er manges oppfatninger basert på gal forståelse om hva sult betyr, hva som forårsaker sult og hvem det påvirker. Så et første steg for å bekjempe sult er å bekjempe de vanligste mytene om sult.

Myte 1: Sult er bare et spørsmål om fysisk helse og angår bare dem som selv lider av det i tillegg til alle med «varme hjerter».

Fakta: Mangel på skikkelig næring forårsaker ikke bare dårlig helse. Det hemmer barns utvikling og mentale kapasitet og bremser dermed verdens økonomiske utvikling i så stor grad at det også slår tilbake på og påvirker oss.

Myte 2: Det er ikke nok mat til alle i verden.
Fakta: Vi produserer nok mat til å forsyne alle med tilstrekkelige mengder næringsrik mat. Men det er store mangler og mye urettferdighet når det gjelder fordeling av mat.

Myte 3: Tørke, flom og naturkatastrofer er de vanligste årsakene til matmangel og sult.

Fakta: Det er mange måter å omgå naturkatastrofer på som gjør det mulig å overleve i slike krisetider. Og folk som bor og lever i områder preget av skiftende naturforhold har lært seg de mest grunnleggende av disse metodene. Menneskeskapte forhold, som militære konflikter og politisk ustabilitet, er et mye større problem.

Myte 4: Større produksjonsenheter (dvs. større gårder) gir mer mat. Alternativt: Mindre produksjonsenheter (dvs. små familiedrevne bruk) gir mer mat.

Fakta: Effektivt jordbruk dreier seg om mer enn størrelsen på gården. Både teknologi, effektivitet, tilgang på vann, tilgang til veier for å distribuere produktene og klimatiske forhold har betydning for landbruksproduksjon og -utbytte.

Myte 5: Sult er bare et problem for folk i utviklingsland.

Fakta: Det er riktig at de fleste som lider av sult finnes i utviklingsland. Men også i vårt eget land er det husholdninger som har problemer med å kjøpe riktig og næringsrik mat. Og i USA har opp til 15 % av husholdningene begrenset/usikker tilgang på riktig og næringsrik mat.

Myte 6: Bare i USA kastes det så mye mat at det alene kunne mettet hele vedens sultne befolkning.

Fakta: Dessverre er det ikke praktisk gjennomførbart å distribuere all denne maten til verdens trengende. Og selv om det er riktig at det kastes mye mat i USA, så er mye av denne maten råtten eller uspiselig av andre grunner. Men det er riktig at det også kastes mye brukbar mat. Heldigvis har flere og flere store kjeder og konsern som er kjent for å kaste store mengder mat, tatt tak i dette og innført ordninger for at god og uspist mat skal bli fordelt og distribuert til de som trenger det.

Myte 7: Fedme og sult har ikke noe med hverandre å gjøre.

Fakta: Disse tilsynelatende uavhengige forholdene henger mye mer sammen enn mange tror. Sult handler om næringsinntak, ikke bare om mat. Dårlig tilgang til sunn og næringsrik mat fører ofte til valg av usunn og næringsfattig mat isteden, noe som har direkte konsekvenser for folkehelsen.

Myte 8: Det er så lite jeg kan gjøre at det nytter ikke likevel.

Fakta: Det lille du kan gjøre kan bety en enorm forskjell for noen andre.

Kilde: www.thehungersite.com.